บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานระบบประปาและระบบจ่ายน้ำประปา งานควบคุมน้ำสูญเสีย
รับงานทางด้านสาธารณูปโภค และก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
126/6 ชั้น 2 อาคารไทยศรีทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 66 2860 8526 l Mobile: 087 331 1497
FAX : 66 2860 8526 กด 8

E-mail :
hrsec.ps2@gmail.com

วิศวกรสิ่งแวดล้อม


- จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมแหล่งน้ำ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel ได้ดี ถ้าใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ชำนาญจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภาคสนามได้
- สามารถขับรถกะบะได้ และมีใบขับขี่
- มีทักษะในการดูแบบงานก่อสร้าง และระบบประปา
- มีความสามารถในการจัดการระบบน้ำเสีย วางท่อประปา และรีไซเคิลได้
- สามารถวางแผนการทำงานและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
งานออกแบบและควบคุมงานระบบประปา งานควบคุมระบบน้ำเสียและรีไซเคิล
Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Chiangmai

 More Jobs ...
 พนักงานขาย
 วิศวกรฝ่ายขาย
 ช่างเทคนิค (เชียงใหม่)
 ช่างเทคนิค