Manufacturer of Prestressed Concrete Product โรงงานผลิตเสาเข็ม คานสะพาน แผ่นพื้น
บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต (2) จำกัด
150 บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-664333


Sales


เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 2 ปีมีความรู้เรื่อง วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม และแผ่นพื้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูงสามารถจัดทำข้อมูลลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่ เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีสามารถปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ได้มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่คอมมิชชั่นสูง รายได้ดี มีค่าเสื่อมยานพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ออกหายอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เสาเข็ม แผ่นพื้น คานสะพาน และคอนกรีตผสมเสร็จ ทั้งในตัวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง
Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Buriram

 More Jobs ...
 จป.เทคนิค/ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ
 พนักงานขับรถปูนผง
 พนักงานขับรถสิบล้อ(เฮี๊ยบ)
 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
 พนักงานบัญชี
 วิศวกรสนาม
 พนักงานธุรการซ่อมบำรุง
 พนักงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ
 วิศวกรประจำโรงงาน
 พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
 พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
 พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 เลขานุการ
 ธุรการปั้นจั่น
 พนักงานประสานงานขาย
 พนักงานทั่วไป