Manufacturer of Prestressed Concrete Product โรงงานผลิตเสาเข็ม คานสะพาน แผ่นพื้น
บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต (2) จำกัด
150 บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-664333


วิศวกรสนาม


 - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างโยธา,ก่อสร้าง
- มีความขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูงมีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
- สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ สามารถวางแผนการผลิต ดุแลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายสามารถทำงานนอกสถานที่ หรือบริการลูกค้า ในไซท์งานต่างๆสามารถขับรถยนต์ได้
- มีใบอนุญาตขับขี่
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ดูแบบและถอดแบบงาน วางแผนงาน ควบคุมหน้างานตามตามไซน์งาน ประสานงานกับผู้รับเหมา ควบคุมดูแลพนักงานระดับปฏิบัติการ และสรุปผลการดำเนินงานตามไซน์งาน
Salary : Not specify
Need : 3 Positions
Location : Buriram

 More Jobs ...
 จป.เทคนิค/ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ
 พนักงานขับรถปูนผง
 พนักงานขับรถสิบล้อ(เฮี๊ยบ)
 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
 พนักงานบัญชี
 พนักงานธุรการซ่อมบำรุง
 พนักงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ
 วิศวกรประจำโรงงาน
 พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
 พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
 พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 Sales
 เลขานุการ
 ธุรการปั้นจั่น
 พนักงานประสานงานขาย
 พนักงานทั่วไป