บริษัท ไทยยูเนี่ยน พี.ยู. จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียูริเทน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ และการศัลยกรรม โดยธุรกิจหลังได้แก่ การผลิตแม่พิมพ์โพลียูริเทน และคิ้วบัวประดับอาคารจากวันสดุโพลียูริเทนภายใต้เครื่องหมายการค้า "โพลี เดค" เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน พี.ยู. จำกัด
1146/2-4 หมู่ 5 อาคารเอกไพลิน ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel : 02-385-7863, 02-385-7868FAX : 02-385-7599
 


Website : http://www.thaiunionpu.com, www.polydec.co.th

ช่างดัดแปลง ช่างไม้ ช่างเฟอร์นิเจอร์Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
เพศ ชาย อายุ 20-40 ปี การศึกษา ป.6 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน ช่างดัดแปลงชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า งานโค้งงอ เป็นต้น
Salary : Not specify
Need : 2 Positions
Location : Samutprakarn

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / Draftsman
 project Sales
 Sales Representative
 ฝ่ายขายต่างประเทศ
 เจ้าหน้าที่การตลาด (senior marketing)
 ช่างกลโรงงาน / ช่างเทคนิค
 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย