โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel : 02-212-9930-1,  FAX : 02-674-0499 
-l MAP l-

E-mail : hr@ektra.ac.th
Website : http://www.ektra.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ / ช่างไอที / ช่างอิเลคทรอนิกส์ ด่วน!!


• เพศชาย จบวุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.ในสายวิชาชีพช่างต่างๆ เช่น ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น
• หากมีประสบการณ์การทำงาน งานด้านอาคารสถานที่ หรืองานไอทีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวเข้ากับระบบของโรงเรียน
* นอกจากวันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ สามารถมาปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นๆ ได้

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.ektra.ac.th/job.html และกรอกใบสมัครล่วงหน้า
ส่งประวัติย่อและรูปถ่าย หรือส่งใบสมัครมายังอีเมล์ hr@ektra.ac.th
สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 14.30 น.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่สมัคร
ฝ่ายบุคคล แผนกธุรการประถม
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เลขที่ 336/7 ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
แผนที่ http://ektra.ac.th/contact.htmlJob Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ซ่อม บำรุง ดูแล งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือ ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงงานเซิฟเวอร์ ระบบไอทีของโรงเรียน
Salary : Not specify
Need : 2 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ด่วน!!!
 ครูคู่ชั้น / ครูพี่เลี้ยง อนุบาล
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ด่วน!!!
 ครูพลศึกษา เพศชาย ด่วน!!!
 ครูสังคมศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย
 ครูคณิตศาสตร์ สอนประถมศึกษาตอนปลาย
 ครูสอนคอมพิวเตอร์ มัธยม ด่วน!!!
 ครูปฐมวัย (จบการศึกษาปฐมวัย)