บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
136 วิภาวดี รังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-691-9322-5 ต่อ 141FAX : 02-691-8366


ช่างเขียบแบบ


1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเทคนิคสำรวจ หรืองานอื่นที่บริษัทกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรืองานอื่นที่ บริษัท กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจเช่น โปรแกรมสำรวจ โปรแกรมจัดทำแผนที่ โปรแกรม AutoCAD โปรแกรมสำนักงานอื่นๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ การใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1) เขียนแบบ-ทำแผนที่ จากข้อมูลแผนที่ที่ได้รับจากผู้จัดการแผนกสำรวจภาคสนาม หรือหัวหน้าหน่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดการทำแผนที่ของงานสำรวจโครงการนั้นๆ 2) ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ เทียบกับแบบ-แผนที่ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน
Salary : 13,000 - 15,000 ฿
Need : 3 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 ผู้จัดการโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 19 ปี)
 พนักงานธุรการ (ประจำกรมทางหลวงชนบท)
 วิศวกรโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 14 ปี)
 คนงานเจาะสำรวจดิน (ใช้แรงงาน)
 วิศวกรขนส่ง
 วิศวกรโยธา (งานอาคารผู้โดยสาร สนามบินเบตง) ด่วน!!!!
 ช่างก่อสร้าง /โยธา (ปวส) (จ.ศรีสะเกษ, เบตง จ.ยะลา)
 ช่างสำรวจ-ปวส
 วิศวกรสำรวจ
 วิศวกรโยธา (ประจำไซร์งานหัวหิน จ.ประจวบฯ)
 เจ้าหน้าที่บุคคล