บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
136 วิภาวดี รังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-691-9322-5 ต่อ 141FAX : 02-691-8366


ผู้จัดการโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 19 ปี)


1) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว) ระดับสามัญโยธา
2) มีประสบการณ์ไม่ตำ่กว่า 19 ปี
3) สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เช่น Microsoft Office, Autocad, Power Point ฯลฯ
5) บริหารจัดการงานก่อสร้างให้ดำเนินไปได้ราบรื่น แก้ไขปัญหาได้
6) ขับรถยนต์ได้
7) สุขภาพแข็งแรง
8) ถ้ามีประสบการณ์ก่อสร้างถนน สะพาน สนามบิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Type : งานอิสระ (Freelance)
Job Description :
Not specify
Salary : Not specify
Need : 3 Positions
Location : Srisaket

 More Jobs ...
 ช่างเขียบแบบ
 วิศวกรโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 14 ปี)
 คนงานเจาะสำรวจดิน (ใช้แรงงาน)
 วิศวกรขนส่ง
 วิศวกรโยธา (งานอาคารผู้โดยสาร สนามบินเบตง) ด่วน!!!!
 ช่างก่อสร้าง /โยธา (ปวส) (จ.ศรีสะเกษ, เบตง จ.ยะลา)
 ช่างสำรวจ-ปวส
 วิศวกรสำรวจ
 วิศวกรโยธา (ป. ตรี) กทม