บริษัท โลตัส อีเลคทริคอล แมคคานิคอล
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง , ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและแมคคานิ
บริษัท โลตัส อีเลคทริคอล แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17/12 หมู่9 ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel : 02-902-7981-4, FAX : 02-902-7985
 

E-mail : lotus_eme@hotmail.com
Facebook : LOTUS GROUP

ผู้ควบคุมงาน โยธา(Project Manager/Project Engineer/site Engineer)


คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา (รับนักศึกษาจบใหม่)
3. รอบคอบ มีความมนุษย์สัมพันธ์ดี ทนแรงกดดันได้ มีความรับผิดชอบ ละเอียด มีความเป้นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
4. สามารถออกต่างจังหวัดได้
5. สามารถปฏิบัติงานช่วงกลางคืนได้
6. ทำงานวันจันทร์- เสาร์ เวลา 8:00-17:00 น.

(Project Manager) : - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมการควบคุม
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม/คลังสินค้า/อาคารสูง

(Project Engineer) :- มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ ในการควบคุมงาน PE

(site Engineer) :-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี (ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเเศษ)

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :
-โบนัสประจำปี /โบนัสประจำโครงการ
-เบี้ยเลี้ยง ,ค่าเดินทาง(ทำงานต่างจังหวัด)
-ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
-ประกันสังคม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-จัดท่องเที่ยวประจำปี


Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
(Project Manager) : - ตรวจสอบ Shop Drawing และลงนามก่อนจัดส่งให้ผู้ควบคุมงาน - ควบคุมดูแลบุคคลกรในหน่วยงานให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ และอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ - เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและป้องกันการแก้ไขงาน - ควบคุมต้นทุนโครงการตามแผนงาน / ตรวจสอบการเบิกผลงานของผู้รับเหมาช่วง - จัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าของงานเพื่อรายงานในที่ประชุมประจำเดือน (Project Engineer) : - วางแผนกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ - ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ - บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานดูแลส่วนกลาง - กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่างๆเป็นต้น (site Engineer) : - สามารถอ่านแบบและตรวจสอบคุณภาพของงาน - สามารถควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่วางไว้ - สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่างจ้าง หรือผุ้ควบคุมงานได้ - ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และงานก้าวหน้าตามแผนงาน - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงาน และเก็บรักษาอย่างดี
Salary : 8,000 - 40,000 ฿
Need : 5 Positions
Location : Patumthani

 More Jobs ...
 ผู้ควบคุมงาน วิศวะกรเครื่องกล (Project Manager/Project Engineer/site Engineer)
 Admin ประจำไซต์งาน(ออกทำงานต่างจังหวัด)
 หัวหน้าแผนก/พนักงงานบัญชี
 ผู้ควบคุมงาน ไฟฟ้ากำลัง(Project Manager/Project Engineer/site Engineer)