บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 60 ปี รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการค้า เช่น Bancassurance ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้าองค์การ เป็นต้น
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Tel : 0-2285-8558,  Fax : 0-2610-2142 
-l MAP l-

Website : http://www.bangkokinsurance.com


Risk Engineer


• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียนที่ดี
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์
• หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
สำรวจภัยและประเมินความเสี่ยงภัยสถานที่เอาประกันภัย เพื่อจัดทำรายงานประกอบการพิจารณารับประกันภัยและข้อเสนอแนะให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Salary : Not specify
Need : 3 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 IT System Engineer (ด่วน)
 Software Engineer
 เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอรัญประเทศ
 เลขานุการ
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขากาญจนบุรี
 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่
 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ [Call Center]
 เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ
 Customer Service Officer
 เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับประกันภัย ปฎิบัติงานประจำประเทศลาว
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาราชบุรี
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขารังสิต
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาสระบุรี
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขากาญจนาภิเษก
 เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (ด่วน)
 Business Intelligence Engineer
 Building Procurement Engineer (ด่วน)
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาพัทยา
 HR Business Partner
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (สำนักงานใหญ่)
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขานครปฐม
 เจ้าหน้าที่กฎหมาย
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาหัวหิน
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาระยอง
 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาฉะเชิงเทรา
 เจ้าหน้าที่เรียกร้อง
 เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สุขภาพ)