บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานระบบประปาและระบบจ่ายน้ำประปา งานควบคุมน้ำสูญเสีย
รับงานทางด้านสาธารณูปโภค และก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
126/6 ชั้น 2 อาคารไทยศรีทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 66 2860 8526 l Mobile: 087 331 1497
FAX : 66 2860 8526 กด 8
E-mail : hrsec.ps2@gmail.com

พนักงานขาย


1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขา การตลาด งานขาย/Mechanical / Environment / Industrial
2. สัญชาติไทย
3. ไม่จำกัดเพศ
4. ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
5. สามารถขับยานพาหนะ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
6. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
8. เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
9. ทำงานล่วงเวลาได้
10. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ขายอุปกรณ์ประปาให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในประเทศ
Salary : Not specify
Need : 2 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 วิศวกรฝ่ายขาย
 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 ช่างเทคนิค (เชียงใหม่)
 ช่างเทคนิค