บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานระบบประปาและระบบจ่ายน้ำประปา งานควบคุมน้ำสูญเสีย
รับงานทางด้านสาธารณูปโภค และก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
126/6 ชั้น 2 อาคารไทยศรีทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 66 2860 8526 l Mobile: 087 331 1497
FAX : 66 2860 8526 กด 8
E-mail : hrsec.ps2@gmail.com

วิศวกรโยธา


- ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตามสาขางาน
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เพศชาย
- ประสบการณ์ 0-1 ปี โดยเฉพาะงานโยธา และสาธารณูปโภค
- มีใบกว.สาขาโยธาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS-Office) และโปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานและสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างเข้าใจ
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง อ่านและถอดแบบโครงสร้าง
Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 วิศวกรฝ่ายขาย
 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 ช่างเทคนิค (เชียงใหม่)
 ช่างเทคนิค