บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
136 วิภาวดี รังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-691-9322-5 ต่อ 141FAX : 02-691-8366


วิศวกรโยธา (งานอาคารผู้โดยสาร สนามบินเบตง) ด่วน!!!!


1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา)
2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรรมโยธา (ภย.)
3) ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
4) มีความรู้ในด้านมาตรฐานความปลอดภัย
5) มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
6) ทำงานใต้สภาวะความกดดันได้ดี

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1) ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการที่รับมอบหมาย 2) แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 3) รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาที่นอกเหนือกรอบอำนาจ 4) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 5) ติดต่อประสานงาน วางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบ (วิศวกรโครงการ)
Salary : 35,000 - 40,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Yala

 More Jobs ...
 ผู้จัดการโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 19 ปี)
 พนักงานธุรการ (ประจำกรมทางหลวงชนบท)
 ช่างเขียบแบบ
 วิศวกรโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 14 ปี)
 คนงานเจาะสำรวจดิน (ใช้แรงงาน)
 วิศวกรขนส่ง
 ช่างก่อสร้าง /โยธา (ปวส) (จ.ศรีสะเกษ, เบตง จ.ยะลา)
 ช่างสำรวจ-ปวส
 วิศวกรสำรวจ
 วิศวกรโยธา (ประจำไซร์งานหัวหิน จ.ประจวบฯ)
 เจ้าหน้าที่บุคคล