บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
ผู้นำด้านเครื่องแปรรูปอาหาร ยาและสมุนไพรมากว่า 30 ปี ประกอบธุกิจเกี่ยวกับผลิตเครื่องแปรรูปอาหารในการผลิตอาหาร ยา สมุนไพรและเคมีภัณฑ์ตามออเดอร์ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
85/112
หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 27 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 02-574-2275,081-8079416(บุคคล)  FAX : 02-981-7856

Email : recruit.eurobest@gmail.com
Website : http://www.eurobesttechnology.com

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)


1. เพศชาย
2. อายุ 30ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา เครื่องกล หรือวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ขึ้นไป
4. ประสบการณ์ ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคารโรงงาน
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างโรงงานเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ
Salary : 20,000 - 30,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Nonthaburi

 More Jobs ...
 ด่วนรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
 ธุรการตลาด
 เจ้าหน้าที่การตลาด
 พนักงานซ่อมบำรุง
 รับนักศึกษาทำงาน parttime
 พนักงาน QC
 บัญชีตรวจสอบภายใน PARTTIME
 ฝ่ายนิติ
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Autocad (เครื่องกล) (Full-Time) หรือ (Part-Time)
 ด่วน ต้องการผู้รับเหมาค่าแรงจำนวนมาก
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
 พนักงานบัญชี
 ผู้รับเหมางานไฟฟ้า
 นักวิทยาศาสตร์อาหาร
 หัวหน้างานสำนักงาน
 ด่วน เลขานุการ
 จัดซื้อ
 ช่างผู้รับเหมางานติดตั้งดังสแตนเลสและท่อ
 นักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา