บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - รับเหมา งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ภายในอาคาร
บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
48 ซอยแบริ่ง 7 ถ.สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-7433140-52,  FAX : 02-7433153-4  -l MAP l-
Email :siriwan_s@pas409.com
Website : http://www.pas409.com 

 


Project Manager (INTERIOR)


- เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานตกแต่งภายใน 2 ปีขึ้นไป
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,โปรแกรมสำเร็จรูป,Microsoft Offict,Internet
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- มีบุคลิกดี มีมนุษสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
*** ประจำ บริษัท แอมพส์ อินทิเรีย จำกัด ***
***สนใจติดต่อสอบถาม โทร.02-743-3140 ต่อ 101 หรือ 064-934-0154 (นายสราวุธ คำมี)ฝ่ายบุคคล
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1.กำกับ ตรวจสอบและควบคุม แผนงานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุ การจ่ายเงินผู้รับเหมา การติดตามเก็บเงินงวดค่าก่อสร้างและการบริหารต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2.เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า จัดการกับปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน 3.กำกับและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งของบริษัทและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด งานรอง 4.งานอืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Salary : Not specify
Need : 6 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 โฟร์แมนไฟฟ้า,เครื่องกล
 ธุรการ
 โฟร์แมน-งานตกแต่งภายใน
 โอเปอร์เรเตอร์
 วิศวกรไฟฟ้า
 วิศวกรเครื่องกล
 Estimator (เจ้าหน้าที่ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน)
 พนักงานเขียนแบบ
 ช่างไฟฟ้า ประปา แอร์ ช่างกล
 Site Supervisor (INTERIOR)
 พนักงานขับรถยนต์
 เจ้าหน้าคลังสินค้า