บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
136 วิภาวดี รังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-691-9322-5 ต่อ 141FAX : 02-691-8366


ช่างก่อสร้าง /โยธา (ปวส) (จ.ศรีสะเกษ, เบตง จ.ยะลา)


1) วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธาหรือก่อสร้างมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
2) มีความชำนาญการทดสอบ Field Density Test และทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ
3)
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
คุมงานก่อสร้างถนน สะพาน ต่างจังหวัด
Salary : 17,000 - 25,000 ฿
Need : Not specify
Location : Prachuabkirikan

 More Jobs ...
 ผู้จัดการโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 19 ปี)
 ช่างเขียบแบบ
 วิศวกรโครงการ (สามัญโยธา ประสบการณ์ 14 ปี)
 คนงานเจาะสำรวจดิน (ใช้แรงงาน)
 วิศวกรขนส่ง
 วิศวกรโยธา (งานอาคารผู้โดยสาร สนามบินเบตง) ด่วน!!!!
 ช่างสำรวจ-ปวส
 วิศวกรสำรวจ
 วิศวกรโยธา (ประจำไซร์งานหัวหิน จ.ประจวบฯ)