http://webiz.co.th/files/imagecache/webiz_logo/photos/821/logo.jpg

บริษัท ปานฝัน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร รับเหมาตกแต่ง รับเหมาก่อสร้าง ให้แก่หน่วยงานราชการ ปัจจุบันทางบริษัทกำลังดำเนินการขยายกิจการประเภทธุรกิจรับสร้างบ้านต้องการ รับสมัครพนักงานเข้ามาร่วมทำงานกับทางบริษัทจำนวนมากบริษัท ปานฝัน จำกัด
52/44 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
Tel : 02-944-5558, FAX : 02-944-5559


E-mail : gas.panphun@gmail.com

ช่างเฟอนิเจอร์


บริษัท ปานฝัน จำกัด
ที่อยู่ 52/44 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-944-5558
โทรสาร : 02-944-5559
E-mail : gas.panphun@gmail.com

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน 1. ชาย 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปวส. วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีควาามชำนาญในงานที่เกี่ยวข้อง 4. หากมีทีมงานและผู้รับเหมารายย่อย หรือคนงานรายวันมาทำงานกับบริษัทฯ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. สามารถบริหารงานที่ได้รับมอบหมายและบริหารทีมงานในปกครองได้เป็นอย่างดี
Salary : Not specify
Need : Not specify
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 วิศวกรโยธา หรือโฟร์แมน หรือผู้รับเหมา (ที่มีแรงงานพร้อมรับเหมางานได้)
 วิศวกรโยธา (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
 โฟร์แมน
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วน)
 ธุรการจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
 ผู้รับเหมา
 ผู้รับเหมาช่วงและช่างก่อสร้าง งานโครงสร้าง(ค.ส.ล. , เหล็ก), ก่ออิฐ, ฉาบปูน, ปูกระเบื้อง, งานระบบไฟฟ้า, ประปา-สุขาภิบาล, ปรับอากาศ, ดับเพลิง, ตกแต่งภายใน และช่างไม้, ช่างปูน (จำนวนมาก)
 ผู้รับเหมา/ช่างก่อสร้างงานปูกระเบื้อง,ไฟฟ้า,ประปา,ทาสีและงานก่อสร้างทั่วไป (จำนวนมาก)
 ผู้รับเหมาช่วง
 รับสมัครผู้รับเหมาช่าง ฝ้า ช่างสี ผนังเบา ช่างเฟอร์นิเจอร์
 วิศวกร ไฟฟ้า
 มัณฑนากร
 สถาปนิก