ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค
บริษัท ชัยยงสินสตีลพลาสท์ จำกัด
12/41 หมู่6 ซ. พูลเจริญ บางนา-ตราด กม. 16.5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel : 02-337-0791-2,081-492-7784,  FAX : 02-337-0791
 

ช่างปูน/ช่างเหล็ก(จ.สมุทรปราการ)Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ซ่อมแซม,บำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ เครื่ิองมือเครื่ิองใช้รวมถึงอาคารสถานที่ ฯลฯ
Salary : 9,000 - 10,000 ฿
Need : 2 Positions
Location : Samutprakarn

 More Jobs ...
 พนักงานฝ่ายผลิต(จ.สมุทรปราการ)
 พนักงานติดรถส่งของ-เรียงของ/พนักงานทั่วไป
 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน(จ.สมุทรปราการ)หรือ(จ.ระยอง)
 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(จ.สมุทรปราการ)หรือ(จ.ระยอง)
 เจ้าหน้าที่แคชเชียร์/ขาย(จ.สมุทรปราการ)หรือ(จ.ระยอง)
 พนักงานจัดซื้อ(จ.สมุทรปราการ)