บริษัท ท้อปแก๊ส จำกัด
158 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 


Tel : 02-844-1555,  FAX : 02-884-1618
 


E-mail : info@topgas.co.th
Website : http://www.topgas.co.th

ช่างโยธา


วุฒิ ปวช.- ปวส.
อายุ ไม่เกิน 30 ปี
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
Not specify
Salary : Not specify
Need : Not specify
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 วิศวกรไฟฟ้า
 แม่บ้าน
 Sales Engineer
 ช่างเทคนิค
 ช่างเชื่อม-ช่างประกอบ
 พนักงานประสานงานทั่วไป /Administrative
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 ช่างไฟฟ้า
 พนักงานขายอุปกรณ์แก๊ส
 เจ้าหน้าที่บัญชี
 ช่างยนต์
 วิศวกรขาย