บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานระบบประปาและระบบจ่ายน้ำประปา งานควบคุมน้ำสูญเสีย
รับงานทางด้านสาธารณูปโภค และก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
126/6 ชั้น 2 อาคารไทยศรีทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 66 2860 8526 l Mobile: 087 331 1497
FAX : 66 2860 8526 กด 8
E-mail : hrsec.ps2@gmail.com

ช่างเทคนิค


- จบการศ฿กษาระดับ ปช. หรือ ปวส. ในสาขาด้านสำรวจ เครื่องกล อิเล็คทรอนิค เครื่องกล หรือโยธา
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office (Word and Excel) ได้เป็นอย่างดี (ถ้าใช้โปรแกรม AutoCAD) ได้ชำนาญจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขี่รถมอเตอร์ไซด์ และมีใบอนุญาติขับขี่
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นJob Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
งานวางระบบท่อระบายน้ำ งานวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาและท่อส่งน้ำประปา งานวางระบบควบคุมเพื่อลดน้ำสูญเสีย
Salary : 10,000 - 12,000 ฿
Need : 3 Positions
Location : Chiangmai

 More Jobs ...
 วิศวกรโยธา
 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (เชียงใหม่)
 พนักงานบัญชี