ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุเทพนุ่นเอียด

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุเทพนุ่นเอียด

รับปรึกษา บริหารงานโครงการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุเทพนุ่นเอียด

545/11 ซ.ลาดพร้าว 101 แยก 13 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์
เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel : 027339336
FAX : 027339337
E-mail : admin@sutep.co.th

Website : http://


ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แมน)


- ปวช. ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
รักงานภาคสนาม ประจำโครงการ, โครงการอาคาร, งานระบบ , งานประปา


ปฏิบัติงานพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนใจติดต่อ 02-7339336

ส่งใบสมัคร ทาง E-mail : rassaneeiney@gmail.com

ส่งใบสมัคร ทางไปรษณีย์ : 545/11 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 13 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.10310
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
Salary : 13,000 - 18,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Surathani

 More Jobs ...
 การเงินและบัญชี
 พนักงานขับรถ เพศหญิง