บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

ความบันเทิงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

99 ม.3 ตำบล กมลา
อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83150
Tel : 076-385000
FAX : 076-385333
E-mail : hr@phuket-fantasea.com

Website : http://www.phuket-fantasea.com


ช่างก่อสร้าง/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างทาสี


คุณสมบัติของผู้สมัคร : ปวช. ขึ้นไป
1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานเฟอร์นิเจอร์
4. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะและเชื่อมแก๊สได้ดี
5. มีประสบการณ์ด้านช่าง เช่น เหล็ก,ไม้,ปูน
6. มีความขยันและอดทน
7. มีความรู้ในการผสมสีทาอาคาร หรือ วัถตุ
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้าง,ซ่อมแซมดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างภายในบริษัทฯ
Salary : 12,000 - 20,000 ฿
Need : 20 Positions
Location : Puket

 More Jobs ...
 พนักงานฝ่ายกำกับฉาก
 ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการคุณภาพ(ผู้จัดการปาร์ค)
 พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ)
 ผู้จัดการซักรีด
 Web Designer
 ผู้จัดการ การตลาด
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ผู้จัดการช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics
 ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
 Programmer
 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเสียง,แสง
 Web & Graphic Designer
 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
 Web Developer
 ผู้จัดการฝ่ายบริการความสะอาด
 ผู้จัดการบาร์
 ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Executive Chef/Sous Chef
 สมุห์บัญชี/ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่น/เครื่องจักรกล
 ผู้จัดการฝ่ายเครื่องปรับอากาศ
 ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 IT Support
 ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก
 พนักงานฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 พนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
 ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 ผู้จัดการฝ่ายบริการต้อนรับ
 ผู้จัดการภัตตาคาร
 Interior Designer
 ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ(International Public Relations Manager)
 พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics
 ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)
 ช่างเครื่องปรับอากาศ
 พนักงานฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่น/พนักงานฝ่ายเครื่องจักรกล
 ช่างออกแบบก่อสร้าง/Construction Drafter
 พนักงาน การตลาด
 นักแสดง (ศิลปการแสดง)
 พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์
 พนักงานฝ่ายบัตร
 พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 พนักงานฝ่ายรายรับ
 พนักงานฝ่ายควบคุมน้ำ
 พนักงานฝ่ายศิลปกรรม/ช่างแกะโฟม
 พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย
 พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียง,แสง
 พนักงานประจำฝ่ายปฐมพยาบาล
 พนักงานฝ่ายกิจกรรม
 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมยานยนต์
 Graphic Designer
 พนักงานสำนักการขายและการตลาด(ประจำกทม.)
 หัวหน้าช่าง/ช่างไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร