บริษัท อินฟรา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

 

บริษัท อินฟรา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบงานอาคารทุกประเภท บริษัท อินฟรา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

98/267 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 5 ซอย48 ถนนราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพลับ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11200
Tel : 0641974333
FAX :
E-mail : Cons.infra@outlook.com

Website : http://


วิศวกรสำนักงาน


- ควบคุมการก่อสร้าง
- ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบการเบิกงวดของผู้รับเหมา
- คำนวณและเสนอซื้อวัสดุในการก่อสร้าง
- อื่น ๆ ที่ได้ร้บมอบหมายจากหัวหน้างาน
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
Not specify
Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Nonthaburi

 More Jobs ...
 พนักงานเขียนแบบ