http://www.jobpub.com/cprofile/aloha/main.jpg
Pnb.service
ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมัน ในสถานีนำ้มัน เชลล์ ปตท. เอสโซ่ โซนภาคเหนือตอนบน
Pnb.service
      151/235 ม.9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Tel : 0965699817  อภิศักดิ์...
FAX :

E-mail : sakcasanova@hotmail.com
Website : http://

ช่างปูน-ช่างก่อสร้าง


-มีความรู้ความสามารถด้านงานปูนพอสมควร
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพื้นฐานหรือช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเป็นพิเศษ
-เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
-สุขภาพเเข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
-สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
-จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป สามารถอ่านออก-เขียนได้คล่อง
-ไม่เสพยาเสพติด (เด็ดขาด)
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของเชลล์ได้
# รับสมัครเฉพาะคนที่ต้องการทำงานจริงๆเท่านั้น...
ติดต่อโดยตรง... 096-5699817


Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ติดตั้งอุปกรณ์/ซ่อมบำรุงในสถานีน้ำมันเชลล์ ปตท. โซนภาคเหนือ ค่าตอบแทน 12000-15000 มีที่พักให้ฟรี.... สอบถามรายละเอียดเบื้องต้น ติดต่อ 096-5699817 #อภิศักดิ์ 8.00-18.00 ทุกวัน
Salary : 12,000 - 15,000 ฿
Need : 3 Positions
Location : Chiangmai

 More Jobs ...
 ผู้ช่วยช่าง/ฝึกงาน. (ไฟฟ้า)
 ช่างติดตั้งอุปกรณ์/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมัน