บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด

 

บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด

9/10 แขวง คันนายาว
เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 02-5170037-8
FAX : 02-5175167
E-mail : mp_metro@hotmail.com

Website : http://www.mp.co.th


QC


-มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
-เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัย
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจน
-มีลักษณะเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
-เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตสินค้า และบริการ
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
Salary : 12,000 - 20,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานภาคสนาม/โฟร์แมน
 ช่างยนต์