http://www.mcssteel.com/WebSite/images/mainlogo.png

M.C.S. STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตโครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
http://www.mcssteel.com/WebSite/upload/img/98b2ade7-ec49-4ab2-8cf0-99c7142bf05e.jpg
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-372961-6 / FAX : 035-283314, 035-372968


E-mail : wanvilai.Ko@mcssteel.co.th
Website : http://www.mcssteel.com

พนักงานวิจัยพัฒนา(1)


1.วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับ ปวช ถึงปริญญาตรี สาขาเทคนิคโลหะ/สาขาช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ในการทำงาน มีประสบการณ์ตั้งแต่ 0 - 1 ปี ขึ้นไป
3.ความสามารถประจำตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ , งานเอกสาร,มีความรู้ด้านงานเชื่อม
4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารJob Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1.ถ่ายรูปขั้นตอนการผลิต 2.ทำ Temparature Control 3.ทำเอกสารการตรวจงาน (Photo report) 4.สอบเทียบเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 6.ดำเนินงานด้านบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(OHSAS 18001)
Salary : 15,000 - 20,000 ฿
Need : 5 Positions
Location : Ayuthaya

 More Jobs ...
 ล่ามพม่า ด่วนมาก...!!
 ล่ามญี่ปุ่น (ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)
 ช่างประกอบ / พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก
 ช่างซ่อมบำรุง
 เจ้าหน้าฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก
 พนักงานประจำฝ่ายผลิตด่วนมาก...!!
 โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!
 ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ / พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก (ข้อมูลเดิม)
 IT Programmer
 เลขานุการผู้จัดการฝ่ายแบบ