บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบ และสร้างสรรค์งานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ บริการครบวงจรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการ Event Exhibition Museum Interior Media โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการมีประสบการณ์และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 25 ปี
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-726-4500, 086-367-8033 


E-mail : hr.rightman55@gmail.com
Website : http://www.rightman.co.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting


เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรับผิดชอบสูง ระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ใช้โปรแกรม Express ได้
ใช้โปรแกรม Mac-5 พิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปิดงบได้

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
-จัดทำรายละเอียดประกอบงบ หรือกระทบยอด -สามารถปิดงบได้ -ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
 เลขานุการ
 เจ้าหน้าที่จัดจ้าง (ก่อสร้าง)
 ช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ ช่างสี ช่างเหล็ก
 ช่างกระจกและอลูมิเนียม