บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบ และสร้างสรรค์งานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ บริการครบวงจรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการ Event Exhibition Museum Interior Media โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการมีประสบการณ์และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 25 ปี
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-726-4500, 086-367-8033 


E-mail : hr.rightman55@gmail.com
Website : http://www.rightman.co.th

เลขานุการ


เพศชาย อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ในระดับดี
บุคลิกดี มีไหวพริบ
ทำงานคล่องแคล่ว, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และอดทน
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ
ขับรถได้และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1.จัดตารางเวลาและการนัดหมายประจำวัน 2.ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3.การวิเคราะห์และตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Salary : Not specify
Need : 2 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting
 เจ้าหน้าที่จัดจ้าง (ก่อสร้าง)
 ช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ ช่างสี ช่างเหล็ก
 ช่างกระจกและอลูมิเนียม