บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบ และสร้างสรรค์งานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ บริการครบวงจรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการ Event Exhibition Museum Interior Media โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการมีประสบการณ์และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 25 ปี
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-726-4500, 086-367-8033 


E-mail : hr.rightman55@gmail.com
Website : http://www.rightman.co.th

ช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ ช่างสี ช่างเหล็ก


เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
สามารถไปต่างจังหวัดได้

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- ช่างเฟอร์นิเจอร์ รับผิดชอบงานเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับมอบหมาย - ช่างสี รับผิดชอบงานสีที่ได้รับมอบหมาย - ช่างเหล็ก รับผิดชอบงานเหล็กที่ได้รับมอบหมาย (เชื่อม อ๊อก)
Salary : Not specify
Need : 6 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting
 เลขานุการ
 เจ้าหน้าที่จัดจ้าง (ก่อสร้าง)
 ช่างกระจกและอลูมิเนียม