บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบ และสร้างสรรค์งานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ บริการครบวงจรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการ Event Exhibition Museum Interior Media โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการมีประสบการณ์และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 25 ปี
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-726-4500, 086-367-8033 


E-mail : hr.rightman55@gmail.com
Website : http://www.rightman.co.th

เจ้าหน้าที่จัดจ้าง (ก่อสร้าง)


เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,สาขาการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการดูแล ควบคุมงานด้านจัดซื้องานก่อสร้างตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
มีความอดทน ทัศนคติที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ มีทักษะความเป็นผู้นำ วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์และอดทน มีจริยธรรมและมีวินัยในการทำงาน
มีความกระตือรือร้น และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง
มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
***มีประสบการณ์งานจัดจ้าง***


Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานก่อสร้าง วางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตามงบประมาณ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม ***มีประสบการณ์งานจัดจ้าง***
Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

 More Jobs ...
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting
 เลขานุการ
 ช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ ช่างสี ช่างเหล็ก
 ช่างกระจกและอลูมิเนียม