Quick Search
ค้นหาด่วน ระบุ keyword

Knowledge Center
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  

 
 ::Topic Detail::
 Date : 7/21/2011
   
 From :
 itbs
สถาบัน ITBS เปิดอบรมหลักสูตร logistics 240 ชม. จบแล้วมีงานรองรับ
 
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ในเครือ TIFFA

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport and Business School : ITBS) ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association : TIFFA) รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ ITBS ได้เปิดดำเนินการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540เป็นต้นมา โดยเปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคทฤษฏี 240ชั่วโมง ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลา 12ปี ทั้งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานจริง ที่สร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และทั้งเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานร่วมกับบริษัทสมาชิกของสมาคม TIFFA ด้วยสถิติของนักศึกษาที่จบได้งานทำมากกว่า 90%ของแต่ละรุ่น
หลักสูตรนี้เสนอโดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชนที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หลังสำเร็จการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตินั้น จะมีการทดสอบภาคทฤษฏี และประเมินผลภาคปฏิบัติ เพื่อรับใบประกาศนียบัตร รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคม TIFFA ร่วมกับ สถาบัน ITBS ทั้ง ITBS ยังแนะนำและประสานงานให้เข้าทำงานกับ บริษัทสมาชิกสมาคมทิฟฟ่า จำนวน 190บริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarders)
- ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก (Importer & Exporter)
- ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
- สถานีบรรจุสินค้าด้านนอกท่า (ICD)
- สายการเดินเรือ (Shipping Line)
- สายการบิน (Air Line)
- บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)
- ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)
- ธุรกิจอื่นๆ

• สถิติได้งานร้อยละ 93%ในแต่ละรุ่น (อีก 7 % ทำการศึกษาต่อ ป.โท หรือมีกิจการส่วนบุคคล)
• รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
• สอนโดยวิทยาการจากกรมศุลกากร,เจ้าหน้าที่จากสายการเดินเรือ,สายการบินและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• นำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200 %

ภาคปกติ (ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง
เปิดอบรม ทฤษฎี 8สิงหาคม – 23กันยายน 2554 (240ชม.)
ฝึกปฏิบัติงาน 26กันยายน – 15พฤศจิกายน 2554 (240ชม.)
อบรมทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ภาคค่ำ (ภาคทฤษฎี) รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง (240ชม.)
เปิดอบรม ทฤษฎี 19กันยายน 2554 – 9มีนาคม 2555
อบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ ม.6 / ปวช. ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) ไม่จำเป็นต้องเคยเรียน หรือ ทำงานด้านนี้มาก่อน
หรือ ผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงาน หรือต้องการความรู้เพิ่มเติม
*ในกรณีที่ต้องการให้จัดหางานให้ต้องมีวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

รายละเอียดหลักสูตร มี 10หัวข้อหลัก
1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)
3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation : MTO)
8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10. Introductory English for Shipping Terminology

ติดต่อและสอบถามข้อมูลได้ที่ 089-1477-798 (บลู)
หรือที่ ITBS โดยตรง 0-2671-4004 ext. 300-306
www.itbsthai.com E-mail : itbs@itbsthai.com
 

 

 ::ความคิดเห็น::

 Date : 13/10/2562 15:05:33
    49.48.116.28
 From : 123

 

 
123
 

 

 ::ความคิดเห็น::

 Date : 30/10/2562 22:07:34
    1.46.109.118
 From : 123

 

 
123
 


ห้ามโพสต์ข้อความเกี่ยวกับระบบ
MLM, Work@home, ADDS, ระบบทำงานจากที่บ้าน, ทำงานผ่านเน็ต
,
รวยทางลัด, ประกันชีวิต, ขายยาลดความอ้วน
โดยเด็ดขาด!
1

 
:ความเห็นของคุณ::  
  ข้อความ
  จากคุณ
 

 

 

 

 
 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2020 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com