งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

เศรษฐกิจพอเพียง
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : ธนาคาร ภาษาจีน %BA%C3%D4%C9%D1%B7%B5%E8%D2%A7%AA%D2%B5%D4 eent ธุรการ งานฝ่ายบุคคล แถวบางนา phuket pc จัดรายการลพบุรี nk apparel ตำแหน่งแและสถานทีี่ตั้้ง Outsource ปวช. สนามบินภูเก็ต %A8-%C8 พนักงานทั่วไปจังหวัดลำปาง เซ็นทัลพระราม2 ช่างctp ฃับรถผู้บริหาร zebar ขาายต่างประเทศ warehouse+manager กลางกรุง หางานปตท สแมดำ โรงแรงเชียงใหม่ภูคำ งานทั่วไปที่นครราชสีมา บริษัทสยามนิสสันโคราช รามคำแหง ลาดพร้าว100 พนักงาน WC รฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝร’ยจร•ยน แฟนชั่น พารทาม ฟิเนส นักงานขาย ใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าว ควบคุมดูแลการผลิต ธุรการ หลักสีา ช่าง มีนบุรี ห้าง หัวหิน คลังสินค้าเกาะสมุย oo ขายบัตรเครดริต 200000 นวด order by 1-- p7ueyee งานเขตท่าพระ งานสินสาทร วุฒิปวช แหลมฉบัง ประสานงานลาดพร้าว แม่บ้าน -ญฟพะ ะรทำ draft man auto cad

  เรื่อง 10 ก.ค.52 เพลิงชมพู สู่เหย้า 52 ปีก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  เขียนโดย ภาณุวัฒน์ ดาวเรือง
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ภาณุวัฒน์ ดาวเรือง
Rated: 
by 0 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 52 รุ่น 52 ปี ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ขอเชิญน้องพี่เพลิงชมพู ร่วมงานสถาปนาก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.2552 ตั้งแต่ 9.00 น.
โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็นประธานในพิธี และร่วมบรรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและทิศทางการศึกษาของไทย ในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ หัวข้อ นวัตกรรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร.02-218-2548 และ 02-218-2550
หรือดูข้อมูลหรือหมายกำหนดการเพิ่มเติมที่ www.edu.chulc.ac.th
ประวัติคณะครุศาสตร์
ย้อนไปในปี พ.ศ. 2435 เริ่มจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงธรรมการทรงได้รับพระบรมราชานุญาตจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาจารย์ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนฝึกหัดครู" ต่อมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาทรงพระราชทานนามว่า "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" กับทั้งได้พระราชทานเงินที่คงเหลือจากการที่ราษฎรเข้าเรี่ยไรกันเพื่อสร้างพระราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า 982,672.47 บาท เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียนและพระราชทานที่ดิน จำนวน 1,309 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโอนเอาโรงเรียน ต่าง ๆ มารวมกันเข้า ส่วนสถานศึกษาและการดำเนินงานยังคงแยกย้ายอยู่ที่เดิม ในปี พ.ศ. 2458 จึงได้ย้ายสถานศึกษามารวมกันในที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกครุศึกษารวมอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ชื่อว่าแผนกฝึกหัดครู เมื่อคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แยกจากกัน แผนกฝึกหัดครูเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2500 มีการแยกแผนกครุศาสตร์ ออกเป็นคณะครุศาสตร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะที่ 7 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์พูนทรัพย์ ไกรยง (ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) หัวหน้าแผนกวิชาครุศาสตร์ในขณะนั้นเป็นคณบดีคนแรก ประกอบด้วย 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาสารัตถศึกษา แผนกวิชาวิจัยการศึกษา แผนกวิชาประถมศึกษา และแผนกวิชามัธยมศึกษา
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2501 คณะครุศาสตร์ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการวิจัยในการทดลองสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตอมาในปี พ.ศ. 2522 "แผนกวิชา" ได้เปลี่ยนเป็น"ภาควิชา" ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 11 ภาควิชา 1 สาขาวิชา และศูนย์ต่าง ๆ 6 ศูนย์ ดังนี้
1. ภาควิชาสารัตถศึกษา        7. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
2. ภาควิชาวิจัยการศึกษา       8. ภาควิชาศิลปศึกษา 
3. ภาควิชาประถมศึกษา        9. ภาควิชาอุดมศึกษา 
4. ภาควิชามัธยมศึกษา        10. ภาควิชาดนตรีศึกษา 
5. ภาควิชาบริหารศึกษา      11. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
6. ภาควิชาพลศึกษา            12. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ศูนย์ ต่าง ๆ 6 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ            4. ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา 
2. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา                         5. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา        6. โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2547 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547” ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121ตอนที่ 71 ลงวันที่ 2 กันยายน 2547 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์ เป็น 4 ภาควิชา ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
3. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
4. ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
5. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
รายนามคณบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา   พ.ศ.2500 - พ.ศ.2514
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง                       พ.ศ.2514 - พ.ศ.2518
ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สาธร                                   พ.ศ.2518 - พ.ศ.2519
ศาสตราจารย์ อำไพ สุจริตกุล                                       พ.ศ.2519 - พ.ศ.2523
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา          พ.ศ.2523 - พ.ศ.2527
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู                                 พ.ศ.2527 - พ.ศ.2531
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์                         พ.ศ.2531 - พ.ศ.2535
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (1)                      พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (1)          พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2)                       พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2)          พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี                             พ.ศ.2551 - ปัจจุบันความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com