งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

นิสัย 10 อย่างที่ผู้หญิงเราชอบ
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : เสมีนย กรุงเทพ+ไม่จำกัด ชลบุรีQ.A Q.C ธุรการฝ่ายขายสาทร รัชดา กรุงเทพ ผู้ช่วยQMR วิ่งร่วมขนส่ง 2ก Room Attendancebangplee โตโยต้าบบุรี งานบริการเกาะสมุย นวโลหะไทย ท่าลาน นวโลหะไทย ท่าลาน Java Programmer Java Developer รฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝร‚ยบร˜ยครฏยฟยฝรฏยฟยฝ โลตัส หางดง วุฒิ ม6 พะเยา ร้านกาเเฟ รฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝรŠยตรฏยฟยฝรฏยฟยฝ จีีน จิววรี่ ปวส บัญชี จันทบุรี งานธุรการสนามบิน wellgrow PROGRAMMER JAVA PHP สมัครงานวุฒิ ม.6 กทมฝั่งธนบุรี PG PC PA งานวุฒิ ปวช. สมัครงาน โรงแรม ขาย tele Staff person boots พัทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ชลบุรี ศรีราชา nature ควย5 นักจิตวิทยาคลินิก รฏยฟยฝร‘ยบ โรงงานในนิคมนวนครที่รับสมัครพนักงาน โรงแรมแทมมารีน วิลลเลจ หางานสถาปนิก ว่ายน้ำ ถนนจรัญ ธุรการ/การเงิน ธนาคาร ชลบุรี บ.a too forbest สามพราน mfec ผู้จัดการ +ผู้ช่วยผุ้จัดการ บัญชี ภูเก็ต พนักงานในสนามบิน เจ้าหน้าที่ประจำฟิตเนท

  เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม
  เขียนโดย Wonder Man
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย Wonder Man
Rated: 
by 4 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 สวัสดีครับ ผมขอเสนอบทความที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการทำงานลองอ่านดูนะครับ 

มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม 

มนุษย์สัมพันธ์หมายถึง       ศิลปศาสตร์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ได้มาซึ่งความรักใคร่นับถือ มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานหมายถึง   ศิลปศาสตร์ในการจูงใจให้คนทำงานในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือและประสานงาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การยอมรับความแตกต่างของบุคคล
ทางด้านร่างกาย
จิตใจอารมณ์ความรู้สึก
บุคลิกภาพ
ความเชื่อถือ
ค่านิยมด้านการรับรู้ด้านประสบการณ์

2. แรงจูงใจของมนุษย์
 ความต้องการด้านร่างกาย
 ความต้องการด้านความมั่นคง
 ความต้องการทางสังคม
 ความต้องการที่จะมีชื่อเสียง
 ความต้องการความสมหวังในชีวิต

3. ธรรมชาติมนุษย์

3.1 มนุษย์พฤติกรรม การแสดงออกทางวาจา  สีหน้า  ท่าทาง

3.2 มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด เหตุที่มนุษย์มีความรัก เกลียด กลัว โกรธ ชิงชัง ชอบ

3.3 มนุษย์มีปัญญา  (  ฉลาด  โง่  ในตัวเอง )

 ก. ชอบแสดงตัว (EXTROVERT)

ข. ชอบเก็บตัว (INTROVERT)

ค. หัวรุนแรง (AMBIVERT) 

 ความสำคัญของทีมการสร้างทีมงานและการพัฒนาองค์กรนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดการทำงานเป็นทีม  จะเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร    และมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียวแต่การสร้างทีมงานนั้นต้องใช้ เวลา ในการพัฒนาบุคคล  และพัฒนาทีมงานพอสมควร จึงจะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ   

ทีม (Team) 

การที่บุคคล  2  คน  ขึ้นไป  มาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติต่างเกิดความพอใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ผลงานที่ได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ  บรรยากาศในทีมงานสมาชิกจะมีความรู้สึกมีความสุขสนุกสนาน และรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าประสบความสำเร็จแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของบุคคล“No two persons are alike”ไม่มีคนสองคนที่เหมือนกัน 

องค์ประกอบของทีมงาน

1. เป้าหมาย (Goals)

2. ความสามารถพิเศษ (Talent)

3. บทบาท (Roles)   ( ผู้นำ  สมาชิก )

4. กระบวนการทำงาน (Procedures)

5.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล( Interpersonal Relations)

6. การเสริมสร้างกำลังใจ (Reinforcement)

7. ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์การ (External Relations) 

ขั้นตอนการทำงานเป็นทีมวิเคราะห์งานกำหนดเป้าหมายร่วมกันวางแผนการทำงานกำหนดกิจกรรมแบ่งงานให้สมาชิกของทีมปฏิบัติจริงตามแผนติดตามผล และนิเทศงานประเมินขั้นสุดท้าย

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนเปิดเผยจริงใจและร่วมกันแก้ปัญหาสนับสนุนไว้วางใจ ยอมรับ และรับฟังกันร่วมมือกัน ใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ทบทวนการปฏิบัติงานและตื่นตัวตลอดเวลา

มีการพัฒนาตนเอง

รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน    

และสามารถร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี 

แนวทางการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีม

1. สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

2. มอบหมายงานต้องชัดเจนแน่นอน

3. ยอมรับในเรื่องความแตกต่างของสมาชิก

4. ให้ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย

6. กำหนดจำนวนผู้ทำงานให้เหมาะสม

7. ให้ทุกคนมีวินัยในการทำงาน  และทำตามกฎระเบียบ 

 ยุทธวิธีเสริมสร้างตัวเราให้ผู้อื่นอยากร่วมงานด้วย

 มีอารมณ์มั่นคง

มีความเป็นประชาธิปไตยมี

ความรับผิดชอบสูง

มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

ไม่จู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบเกินไป

ไม่เป็นคนดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น

มีความสุภาพ  อ่อนโยน  เมตตาเห็นประโยชน์ส่วนรวม

มีความซื่อสัตย์  สุจริต

รู้จักชมเชยให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com