จก.ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส
ผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวกกำจัดแมลงมาตรฐานสหรัฐอเมริกา

บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด
1/45 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel : 02-940-0555 /  FAX : 02-940-0155

E-mail : hr.trulynolen@gmail.com
Website : www.trulynolenthailand.amawebs.com
รับสมัครงานด่วน 17 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 97 อัตรารับ

1.
พาสทาม กลางวัน สำรวจปัญหาแมลง และปลวก
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.เพศชาย หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
3.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า(หน้างาน) เพื่อเข้าทำบริการได้
4.สามารถขับรถยนต์ หรือขับมอเตอร์ไซด์ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
admin ธุรการ มีความรู้เรื่องไฟฟ้า
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ไฟฟ้า
3.สามารถใช้ Microsoft Excel, Word, Power Point , Photo Shop
4.ต้องมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5.สามารถจัดทำและจัดเก็บเอกสารได้โดยละเอียด และรอบคอบ
6.สามารถทนแรงกดดันได้
7.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3.
ช่างกำจัดปลวก
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย
2. มีความรู้ งานไฟ
2. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
3. สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า(หน้างาน) เพื่อเข้าทำบริการได้
4. สามารถขับรถยนต์ และขับมอเตอร์ไซด์ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4.
QA
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี
2.สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
3.สามารถใช้ Microsoft Power Point ได้ดี
4.สามารถใช้ Photo Shop ได้ดี
5.สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
6.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
7.มีความรับผิดชอบสูง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5.
admin sale
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3.สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
4.สามารถใช้ Microsoft Power Point ได้ดี
5.สามารถใช้ Photo Shop ได้ดี
6.สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้
7.สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้
8.สามารถจัดทำและจัดเก็บเอกสารได้โดยละเอียด และรอบคอบ
9.สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
10.ต้องมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
11.มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
12.ซื่่อสัตย์ ซื่อตรง ตรงต่อเวลา
13.รับผิดชอบในงาน
14.อยู่ภายใต้แรงกดดันได้
15.มีความสุขุม รอบคอบ
16.ไม่พูดจาให้ร้ายผู้อื่น


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 11,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6.
คนขับรถยนต์ พาสทาม
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
-เพศชาย
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ค่าแรง
เหมา 6 ชม. 360 บาท เกิน ชม.ละ 60 คิดตามจริงเป็นรายครึ่งชั่วโมง
นับเวลาจากเดินทางออก-กลับมาบริษัท

ถ้าช่วยทำบริการกำจัดแมลงหรือปลวกด้วย ชม.ละ 60 บาท คิดตามจริงเป็นรายครึ่งชั่วโมง
นับเวลาทำบริการจริง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

7.
ทำความสะอาด
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
2.เพศชาย หญิง
3.วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
4.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า(หน้างาน) เพื่อเข้าทำบริการได้
5.สามารถทำงานกลางคืนได้
6.สามารถขับรถยนต์ หรือขับมอเตอร์ไซด์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8.
ธุรการบัญชี
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
2.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)
3.เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
4.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
5.สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
6.สามารถใช้ Microsoft Power Point ได้ดี
7.สามารถใช้ Photo Shop ได้ดี
8.สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
9.มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
10.ซื่่อสัตย์ ซื่อตรง ตรงต่อเวลา
11.รับผิดชอบในงาน
12.อยู่ภายใต้แรงกดดันได้
13.มีความสุขุม รอบคอบ
14.ไม่พูดจาให้ร้ายผู้อื่น


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

9.
บัญชี/การเงิน
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
2.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)
3.เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
4.จบบัญชี หรือผ่านงานด้านนี้มาก่อน
5.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
6.มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
7.ซื่่อสัตย์ ซื่อตรง ตรงต่อเวลา
8.รับผิดชอบในงาน
9.อยู่ภายใต้แรงกดดันได้
10.มีความสุขุม รอบคอบ
11.ไม่พูดจาให้ร้ายผู้อื่น


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10.
Customer Service
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
2.วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี
3.สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
4.สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
5.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
6.มีความรับผิดชอบสูง
7.มีใจรักงานบริการ
8.สามารถอดทนกับแรงกดดันได้ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

11.
ช่างบริการกำจัดแมลง (Parttime)
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.ทำงาน 2 ชั่วโมง 300-500 บาท
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่เขียนหนังสือได้
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.มีรถเป็นของตัวเอง (รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ก็ได้)
5.ทำงานระหว่าง 4 ทุ่ม - เที่ยงคืน

*** บริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน และระหว่างการปฏิบัติงาน***


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

12.
พนักงานตรวจเช็คแมลง (Parttime)
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.ทำงาน 2 ชั่วโมง 300-500 บาท
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่เขียนหนังสือได้
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.มีรถเป็นของตัวเอง (รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ก็ได้)
5.ทำงานระหว่าง 4 ทุ่ม - เที่ยงคืน
6.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)
7.มีประกันโควิด (แนบหลักฐานมาแสดง)

*** บริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน และระหว่างการปฏิบัติงาน***


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13.
Admin ธุรการ ประสานงาน
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส.
3.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
4.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)
5.สามารถใช้ Microsoft Excel, Word, Power Point , Photo Shop
6.สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้
7.สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้
8.ต้องมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
9.สามารถจัดทำและจัดเก็บเอกสารได้โดยละเอียด และรอบคอบ
10.สามารถทนแรงกดดันได้
11.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

14.
บริการลูกค้า การขาย การจัดการ การตลาด
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
1.อายุ 18 ปีขึ้นไป,ไม่จำกัดเพศ,หน้าตา
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3.มีความขยัน,อดทน
4.มีความตั้งใจ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
5.ต้องการความก้าวหน้า
6.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

15.
สำรวจปัญหาแมลง และทำงานในร้านอาหารหลังห้างปิด
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย หญิง
2.วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
3.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า(หน้างาน) เพื่อเข้าทำบริการได้
4.สามารถทำงานกลางคืนได้
5.สามารถขับรถยนต์ หรือขับมอเตอร์ไซด์ได้
6.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

16.
ช่างบริการกำจัดแมลง (Full Time)
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
2.เพศชาย
3.วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
4.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า(หน้างาน) เพื่อเข้าทำบริการได้
5.สามารถทำงานกลางคืนได้
6.สามารถขับรถยนต์ หรือขับมอเตอร์ไซด์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 14,000 - 19,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

17.
พนักงานคีย์ข้อมูล รายวัน
บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
2.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี
3.สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
4.รับรายได้รายวัน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


Go to page :   1 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com