https://lh3.googleusercontent.com/FUrJUg47bn12-v2pRJyv6lfr-04717vlhK-e71rNHMRedgsidFiJyu2sM1lQNQ1sNbOESduWvV50Z8hzayoYnRaf5E1rqfTkQEJ1CeSx7mJEUsl0jDWWlQ155ypq8twT38197-R0pqnjSmWqcRZTKTqvdJazly75GVpH8FthOm3V96GEyDxcDLl7Y8i8vN2c3Qe-bh1KXsv8-W4SWw2O-rX8eoK5tFZ7FbnyFml_iOSiGAlOQc1sw8GGN2Q0VCgeKbIlWpQQbDPU8pmaUOxs2wYZCyJUjH6KoX_VrAtwrqouMA_5SjAsBju5knMHaac5KfEzE4AKK_FZkXQJ2u_tLGszXN-oP9y-SZ4CIUUVEbeI5LU1j4XJK8TDu2lQFET4LT9c9Ng9IFNgc2l9xp14khxmlGfUT41LJ0Z_YIp9SVN3Dp3JvugWtSx5Y_qkGLd9NT7h4HxOowgiebwXSWibZHjCJit8Coel80T-fBZwF20BNT0yfFHJGiJBwQFUXHe12v_UpR85QfWgawXkrnukiNSCY4R1n5m9V5VjMA4K6AoonUDCrcrQMdDxTUWB1p-8s3cXsWe5n3KHxprnqKs84YzFaJljiVj_qGm9wc3bUs1-pQzLwG-xZF9YmP4slSHy6DUoEr2wKzkVFbxz3H46k1YL=w600-h95-no
ออกแบบ ติดตั้ง จัดหา รับเหมา งานด้านวิศวกรรม งานระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลในโรงงาน
https://lh3.googleusercontent.com/mnpx1qmOPRQsjo0ZKu_Z7ZRlouUwY8DA_M9dMJdIU3VN0YtNiqPZcqVWEpbZE5dKCRh1utSNK6K6Z0bgzcRfqp6Tj487tCPsEhuQMIUOVuZpmeE0JS69VS2ruz0bUMvgMnH_sXbVm5vLyF8gw76q6VKh0RjQq5OdpuSxP5mtMSKpqp7dhBEm2xZpjt8LF1U7isGy0czPWqazdMTquzIsELGFBFQx0CD2jgjQAmVX_tx7lXFhmXp3ilEQawcVyAajRQkHCSPS9KuFfzXfErYODqIw1FElqxuIvu-RQWsvCxaBf8CubDk9CTumyfObNO0sBFTpLulOJd2G28iyKaY1Dp_ujpl0n-CUranR7aY6Qosle1Mfnf8B-S1Fl8zy1A5sOsM7g30grYqBLRvpORu7F3OA65UJXRXnZLTKvhV9EVSMg_q_WKDb3Q4lun0fTXtx85k0_7XwAJ0am_XTrbVNT0K6offEsjZ2nPHg3omob2IZLiTG9xUsfJNKsqYJ79omUqQBml9hQm-C_73FcSLWV9Bl6dan0_RGWxr1wtV3LTmgVqUkUvRS4ZiEs4ydY0bNB2whk0U9Nb357DPbxWkOWP58LrsLWa9JOxVcVaHZoEt8d8RMo1GQaPfkqPoAySne7jsINj8kkIzFqB_KOEk5sQxX=w600-h310-no
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
161/204 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 


Tel : 02-763-8510, FAX : 02-763-8511
 


E-mail : HRM@sooksei.co.th
Website : http://www.sooksei.co.th
รับสมัครงานด่วน 8 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 30 อัตรารับ

1.
วิศวกรโยธา
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
1.วิศวกรรมศาสตร์โยธา
2.มี ใบ กว.
3.สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
วิศวกรเครื่องกล
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
1.วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
2.มี ใบ กว.
3.สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

3.
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
1.วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
2.มี ใบ กว.
3.สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

4.
วิศวกรโครงการ
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
1.วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
2.วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
3.วิศวกรรมศาสตร์โยธา
4.มี ใบ กว.
5.สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

5.
พนักงานฝ่ายช่าง
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ป.ว.ช./ป.ว.ส. ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างเชื่อม
2. เพศชาย อายุ 18 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบ น.ศ.ท.
3. สามารถทำงานหน้าไซด์งานและออกต่างจังหวัดได้
4. มีความเสียสละ รักการทำงานเป็นทีม
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
6. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (กรณีมีประสบการณ์ที่ตรงสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

รายละเอียด
- งานช่างระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกลโรงงาน งานเชื่อมต่างๆ งานก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนและสวัสดิการ
- เงินเดือน : ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ : สวัสดิการประกันสังคม , ค่าที่พักหรือค่าเดินทาง , โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 9 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

6.
พนักงานบัญชี
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญาตรี (หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจัดซื้อธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ดี
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

เงินเดือนและสวัสดิการ
- เงินเดือน : ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ :-
* สวัสดิการประกันสังคม
* ค่าที่พักหรือค่าเดินทาง
* โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

7.
แม่บ้าน
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
- จบ ม.3 ขึ้นไป

... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

8.
พนักงานธุรการจัดซื้อ
บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญาตรี (หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจัดซื้อธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ดี
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
เงินเดือนและสวัสดิการ
- เงินเดือน : ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ :-
* สวัสดิการประกันสังคม
* ค่าที่พักหรือค่าเดินทาง
* โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ


Go to page :   1 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com