เรือเร็วลมพระยา
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
ให้บริการทัวร์ เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว ระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ชุมพร และบริการรถ-เรือจาก ถ.ข้าวสาร กรุงเทพฯ สู่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
เรือเร็วลมพระยา
เรือเร็วลมพระยา
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
26/61 หมู่ 4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

โทร. 0077-447-311,  FAX : 077-447-310-4 # 123, 084-8463693

https://www.jobpub.com/img/email_images/069.gif
Website : http://www.lomprayah.com
รับสมัครงานด่วน 24 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 81 อัตรารับ

1.
พ่อบ้าน
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย อายุ 23-45 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน
- มีประสบการณ์ทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย (ด่วนมาก)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

2.
ช่างทั่วไป
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย (่ผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาชุมพร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

3.
ช่างไฟฟ้า
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาชุมพร (ด่วนมาก)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ชุมพร

4.
ผู้ช่วยกุ๊ก
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศหญิง/ชาย
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานในครัวมาอย่างน้อย 1 ปี
- ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
- ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

5.
พนักงานท่าเรือ
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ว่ายน้ำได้ รักในงานบริการ เชื่อฟังและปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาเกาะพะงัน,สาขาสุราษฎร์ธานี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

6.
มัคคุเทศก์
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย ,หญิง วุฒิการศึกษา ม6.-ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีบัตรมัคคุเทศก์ สามารถว่ายน้ำได้
- สามารถพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านงานมัคคุเทศก์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาชุมพร(ด่วนมาก)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

7.
พนักงานต้อนรับบนเรือ
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวส.,ป.ตรี สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี แลปฏิบัติงานในเรือได้
- สามารถปฏิบัติงานในเรือได้
- สามารปฎิบัติงานตามที่รับมอบหมายได้
- รักงานบริการ ขยัน และซื่อสัตย์ในการทำงาน
- ปฎิบัติงานสาขาสมุย (ด่วนมาก)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

8.
จป.วิชาชีพ
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/เพศหญิง (สามารถปฏิบัติงานต่างสาขาได้)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงน
- แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- แนะนำฝึกสอนและอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

9.
พนักงานประจำรถ
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารคุณสมบัติของผู้สมัคร
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
- สามารถลงบันทึกประจำวันได้
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาสุราษฎร์ธานี,สาขาชุมพร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

10.
พนักงานโปรแกรมเมอร์
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
-การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
-มีความสามารถในการเขียนและใช้งาน
-มมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
-มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
-สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างสาขาได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 18,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

11.
แม่บ้าน
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
* คุณสมบัติ *
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาเกาะพะงัน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

12.
ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
-เพศชาย , หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สามารถ พูด – อ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
-มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์
-มีใจรักงานบริการ
-มีความรู้ด้านแผนการตลาด
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
****มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่*****(เท่านั้น)
หมายเหตุ : ประจำสาขาเกาะสมุย 1 ตำแหน่ง , สาขาเกาะพะงัน 1 ตำแหน่ง , สาขาหัวหิน 1 ตำแหน่ง , สาขากรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง , สาขาหน้าทอน 1 ตำแหน่ง , สาขาดอนสัก 1 ตำแหน่ง , สาขาสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง , สาขากระบี่ 1 ตำแหน่ง , สาขาภูเก็ต 1 ตำแหน่ง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

13.
พนักงานบัญชี
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย ,หญิง วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี (สาขาบัญชีโดยตรง)
- มีความรอบคอบ ขยัน และรับผิดชอบในงาน
- มีประสบกาหากมีประสบการณ์ทำงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาสาขาภูเก็ต,สาขากรุงเทพฯ (ด่วนมาก)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

14.
การตลาด
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/เพศหญิง รักในงานบริการ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม(Microsoft office ได้ดี)
- มีความสามารถในการกราฟฟิค
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาสาขาเกาะสมุย(ด่วนมาก)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 14,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

15.
พนักงานร้านกาแฟ
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์เป็นพนักงาน Barista พิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาเกาะพะงัน,สาขาสุราษฎร์ธานี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

16.
พนักงานคาร์โก้
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชา/เพศหญิง วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม (Microsolf officeได้)
- มีประสบการณ์ทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาหน้าทอน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

17.
พนักงานรับจอง
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี
- ใช้โปรแกรมMicrosolf office ได้ดี และรักในงานบริการ
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขากระบี่,สาขาภูเก็ต (ด่วนมาก)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 14,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

18.
พนักงานเทคนิค IT
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
- สามารถประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้-สามารถลงโปรแกรมสำเร็จรูปได้-สามารถซ่อมเครื่องเ-สามารถ Backup ข้อมูลบื้องต้นได้ เพื้อป้องกันข้อมูลเสียหายได้-สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ และ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานของตนได้
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข-มีความตั้งใจในการทำงาน มีความคิดก้าวหน้า ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และรู้จักพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา ทำงานรวดเร็ว และ มีความรับผิดชอบสูง
- หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

19.
พนักงานขับรถตู้
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ประเภท ท.2
- ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน *
- มีความรับผิดชอบในงานที่ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
- สามารถจัดแบ่งเวลาระหว่างการทำงานและการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย,สาขาเกาะพะงัน,สาขาชุมพร,สาขาสุราษฎร์ธานี,สาขาภูเก็ต,สาขากระบี่


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

20.
ช่างกลเรือ
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์หทาร)
- จบปวช.- ปวส.สาขาเครื่องยนต์เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เรือ รักในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานในเรือได้
- ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

next page

Go to page :   1 | 2 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com