Quick Search
ค้นหางาน ระบุ keyword

Knowledge Center
เรื่องน่ารู้
 

" พื้นฐานเครื่องยนต์ "

 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก...


สมัครเป็น Content Editor

ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword

x

หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการพบปะเพื่อนใหม่ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติ เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ และแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมกัน และทำให้ทุกวันของชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น โดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคมและชุมชนของเรา

เชิญร่วมสร้างสรรประสบการณ์ชีวิตที่ดีร่วมกันโดยร่วมเสนอกิจกรรมและโครงการดี ๆ มาที่ communityserv@gmail.com

ลักษณะกิจกรรม-เยี่ยมโรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียนการสอน, จัดกลุ่มพาน้องผู้ด้อยโอกาสไปเที่ยววันหยุด,ไปวัด ฟังธรรมร่วมทำบุญส่งเสริมกิจการสงฆ์ และช่วยพัฒนาชุมชน,ไกด์อาสา เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ พาเพื่อนต่างชาติทัวร์กทม. หรือ ตจว.ตามโอกาส และ อื่น ๆ อีกมากมาย ฯลฯ *** เสนอกิจกรรมอื่น ๆ หรือ ติดต่อสอบถาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ communityserv@gmail.com

 

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  

 
 หัวข้อ
 ข้อความ
 จากคุณ
 Verify Code