หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

Operation Manager/Building manager ในเมือง -ภูเก็ต( Phuket) ด่วนมาก ด่วนมาก !!!ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
ดูแลงานบริหารอาคารชุด งานนิติบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท


คุณสมบัติผู้สมัคร :

job Description
-วางแผน ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-กำหนดแผนงาน ควบคุม และบริหารจัดการกระบวนการด้านการรับมอบ-ส่งมอบโครงการที่รับบริหาร ในภูเก็ต
-กำหนดแผนงาน และงบประมาณประจำปีของโครงการ
-วางแผน ดำเนินการตามกระบวนการด้านเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ หรือ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
-ควบคุม และบริหารจัดการโครงการ สถานที่ ให้เป็นไปตามขอบเขตสัญญาการว่าจ้าง
-ดูแลการรับเรื่องการแจ้งงานบริการ งานนำเสนอปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
-ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการตามนโยบายและระยะเวลาที่กำหนด
-วางแผน ประสานงาน และดำเนินการประชุม ผู้ว่าจ้าง / กรรมการ / Supplier และทีมงานให้เป็นไปตามกำหนด และได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
-จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำสัปดาห์ หรือ รายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามนโยบายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
-ดูแล จัดการ การทำประชาสัมพันธ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการโครงการ
-ควบคุม จัดการให้เกิดการปฏิบัติงานตามระบบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

Qualification

เพศชาย หญิง อายุ 28 - 45 ปี สัญชาติไทย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร งานนิติบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถ ฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
มีความยืดหยุ่นในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงาน PLUS กะทู้ภูเก็ต หรือติดต่อ คุณจิลาวัลย์ 082 2218406

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 50,000 - 60,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้