หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องจักกล
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
1ทํางานซ่อมบํารุงอุปกรณ์หรือทํางาน PMอุปกรณ์เครื่องจักรหมุน
2.ควบคุมแรงงาน ไปทํางานตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้
3.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้างานบางจากหรือ Supervisor


คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี
2. ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญาและไม่เสพติด สารเสพติดทุกชนิด
3. มีทักษะและมีประสบการณ์ในงานเหมาะสมกับการทํางานในโรงกลั่น
4. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดสําหรับการทํางานในโรงกลั่นได้
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
6.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงในธรุกิจโรงกลั่นหรือปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า5 ปี


คุณสมบัติเฉพาะงาน Mechanic

A1) มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน สามารถควบคุมช่างที่อยู่ในการควบคุมเพื่อทํางานให้แล้ว
เสร็จได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ
A2) มีทักษะในการสังเกต วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อย้่ง
ถูกต้อง
B1) มีทักษะและความเข้าใจในการอ่าน Drawing สามารถทําความเข้าใจและตีความได้เป็น
C1) มีทักษะและสามารถซ่อมบํารุงอุปกรณ์หมุน (Rotating machine) เป็นอย่างดีทุกประเภท
เช่น Compressor ทั้งแบบ Centrifugal และ Reciprocating, Steam turbine, Pump ทั้งแบบ
Centrifugal, Reciprocating และ Rotary, Blower, Fin fan, Agitator, Gear box อย่างดี
C2) สามารถทํา Alignment ได้ทั้งแบบ Dial gauge และ Laser ได้เป็นอย่างดี
C3) มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Vernier caliper, Micrometer, Bore
gauge และ Dial gauge ได้เป็นอย่างดี
C4) มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะงาน Preventive Maintenance
A1) มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน สามารถควบคุมช่างที่อยู่ในการควบคุมเพื่อทํางานให้แล้วเสร็จได้
เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ
A2) มีทักษะในการสังเกตวิเคราะห์ปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
B1) มีทักษะและความเข้าใจในการอ่าน Drawing สามารถทําความเข้าใจและตีความได้เป็นอย่างดี
B2) มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
C1) มีความรู้พื้นฐานอุปกรณ์หมุน (Rotating machine) เป็นอย่างดีทุกประเภท เช่น Compressor ทั้งแบบ
Centrifugal และ Reciprocating, Steam turbine, Pump ทั้งแบบ Centrifugal,Reciprocating และ
Rotary, Blower, Fin fan, Agitator, Gear box
C2) สามารถตรวจสอบเครื่องจักรและวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นได
C3) สามารถสรุปผลแจ้งความผิดปกติให้กับหัวหน้างานได้
C4) มีทักษะในการซ่อมบํารุง Pump และ Air fin

ทำงานที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-3354086 , 0847246361 `คุณณัฐิยา


หมายเหตุค่าจ้างและสวัสดิการ: มีการปรับค่าจ้างประจำปี มีค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่า ค่าทำงานในวันหยุดอัตรา 2 เท่า ค่าสวัสดิการประกันสังคม เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี
คิดค่าเเรงต่อวัน 540/วัน

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 6 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

PCT Katearoon Co., Ltd.
1396 ถนน นวมินทร์ 14 แยก 15 แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร.
0865713192,023744561มีพนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมกว่า 500 คน
PCT Katearoon
210 อาคารซ่อมบำรุง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Tel : 02-335-4086, 084-724-6361
FAX : 02-375-1196

https://www.jobpub.com/img/email_images/542.gif

หมายเหตุ :
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้