หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

วิศวกรสำรวจ
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
1) ติดต่อประสานงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสำรวจ
2) ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจในสนาม ตรวจสอบการเขียนแบบ การลงเครื่องหมายและรายละเอียดต่างๆ ในแผนที่
3) ควบคุมการซ่อมบำรุง ปรับแก้เครื่องมือสำรวจ
4) ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

ความรู้/ประสบการณ์/ทักษะ
1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจหรือวิศวกรรมโยธา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน อย่างน้อย 5 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป
2) มีความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่งผู้จัดการแผนก และได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย โดยจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างเทคนิคสำรวจหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี
3) มีความคิดสร้างสรรค์ คงเส้นคงวาและแม่นตรง มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งที่จะนำทีมงานให้ไปสู่จุดมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย สามารถในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากได้ดี
4) มีความสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
136 ซอยวิภาวดีรังสิต 4 แขวง ดินแดง
เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400


โทร.
0269193225ต่อ141

Website : http://www.kecconsultant.com


บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
136 วิภาวดี รังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Tel : 02-691-9322-5 ต่อ 141FAX : 02-691-8366

E-mail :
hrm.kec@gmail.com

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้