หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงานรายละเอียดงาน :
หน้าที่หลัก / กิจกรรมหลัก
1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร, สแกนเอกสาร, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน,
2.ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
3.ช่วยงานทั่วไปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ระดับวุฒิปวส.
ลักษณะงาน 1. สามารถทางานของพนักงานจ้างเหมาบริการสานักงานระดับ ปวส. ได้ดี
2. ติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสรุปผลของข้อมูลในลักษณะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
4. สามารถทางานได้ตามชิ้นงานที่กาหนดในแต่ละวัน
คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาขั้นต่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) + ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
2. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถพิมพ์งานภาษาไทย – อังกฤษ 40 คา/นาที
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS WORD EXCEL POWER POINT และACCESS ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทางานได้
5. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้พอสมควร
จานวน ประมาณ คน


คุณสมบัติพนักงานจ้างเหมาบริการสานักงาน
ทุกตาแหน่งงาน 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี
3. ปฏิบัติงานปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
4. มีความกระตือรือร้นในการทางานเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความประพฤติเรียบร้อย

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : จำนวนมาก
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

PCT Katearoon Co., Ltd.
1396 ถนน นวมินทร์ 14 แยก 15 แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร.
0865713192,023744561

มีพนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมกว่า 500 คน
PCT Katearoon
210 อาคารซ่อมบำรุง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Tel : 02-335-4086, 084-724-6361
FAX : 02-375-1196

https://www.jobpub.com/img/email_images/542.gif

หมายเหตุ :
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้