หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายละเอียดงาน :
1.ประสานงานกับสำนักงานบัญชี-ผู้สอบบัญชี กำหนดการตรวจสอบบัญชีประจำไตรมาสและประจำปี
2.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องตามหลักมาตราฐานทางบัญชีเพื่อตรวจสอบตามแผนที่กำหนด
3.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
4.จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและควบคุมการจัดการทางการเงินตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
5.ควบคุมการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบ ติดตามและปฏิบัติงานของฝ่าย ตั้งแต่บันทึกบัญชีจนถึงปิดบัญชี
6.ควบคุมงบประมาณการ งบการเงิน งบกระแสเงินสด สินทรัพย์ และวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
7.ควบคุมการเสียภาษีและนำส่งภาษีต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับกรมสรรพากรในการให้ข้อมูลทางบัญชี
8.ควบคุมความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ และรายการต่างๆ ที่ผิดปกติ
9.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ
3.มีประสบการณ์ด้านหัวหน้า - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเกิน 5 ปี ขึ้นไป
4.มีความสามารถในโปรแกรม MS OFFICE - โปรแกรมบัญชี MY ACCOUNT เป็นอย่างดี
5.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นผู้นำ โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯ -ธุรกิจโรงแรม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
7.หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฎิบัติงานประจำ : Sirin Exclusive Residence ,Pratumnuk hill Soi 5,Pattaya.

สนใจกรุณาติดต่อ คุณจิดาภา โทร 02-261-3718-9,02-261-2027-30

Sirin Estate Co.,Ltd.
100-100/1 Soi Taveesuk Sukhumvit 31 ( Sawadee ),Klongton - nua,Wattana ,Bangkok 10110
Tel : 02-261-3718-9,02-261-2027-30
E-Mail : [email protected]
www: sirinplace.com

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

บริษัท ศิรินเอสเตท จำกัด
100-100/1 ซอยทวีสุข สุขุมวิท31 (สวัสดี) แขวง คลองตันเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


โทร.
022612027

Website : http://www.sirinplace.com
https://lh3.googleusercontent.com/l6w0JKhSfwxJVG5qQQWaZfO3kFUqk0xMjh41a5HqPcXhQzJ3ATvUYwS-dGQQULefzobDiiYTV7kgG-Q3x3COqmqWMd2sngRU3upSknAH91apBJRIw1EgRoNUKYgc9VHAvgZ03yQQaKcIm_oNjzyA1GRwsnW7P0LPzO9k8SUedDVL4kt68sopN_SfZKH3v6Ta_shskPog4jGdxe6febN4oilRYjSCE0Z-goXl-afElSvyf7vacvPfkLNTMCHGs2O7WnZeSiv-cX8bYQKiK6hyN9tntHEp4TX3irFYxtivZujx-zf1guKtGw8PkO2wSQNx7uDs9IjRQhdHgDhKSqma5FuK_PcF__-KTDsuIqxK6kapMnqFz9T60dSssRgKwFEXdoA-lKnlUMeUdAsz6Lqcd3SVeOBREKJsU2dfE4MKeAsWadN9wa0gKAQ_hVWR9MChwpWuP8jd69lMB7GY1Mt1EDexPW-LhQ7qGRWjqZADI7CnO6hurAVw452y1050lAt_b0bsC97KKZAq9-Scgxsv0LBK0QtmeQzisomCvyGQmwBh4dJ3n6kXmMXz3Ar6RK5YQWxM0S85mkoNQ3J1iK2z6PTz36lSNCi1bVVfPWj97om9a8ZGh--M1H6hi5-AR2fJpKLNOIY3OaE-jNh_VvJtrUHE=w838-h119-no
ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
https://lh3.googleusercontent.com/FP-Z5FwqmKbhKIly9eNtG5IqFaDTTVtFhl109Gq__0sp2ar-VdTidrhgeXjfRDBHprJYXd7ihPRpo41K_LJj7rQ0h3taRzuR6m3oG_0EH5z59mmwhAhNQ2MfMomJX4DJcGD10YIyn7oFqV-i_kNUKLAkgke0LVR13pID9EXUVygaXCqTgDUs-6KhMlLTmfzFrUoSeMn9ffxB_pTGZIiJjDcZhTGBKo2ZniJp2mQnSs7PkgozaZDBJRDM1vIy5P2iDImDuKc6uz61zyjwhkyU5ScXrho91gwieYSWxP_FdEGYuAW4nKkZq1doWHC233nSnmYKp7hQLc6_nQCR40_h8XPKyk-euHZtc2tsewMiFqHiVFDjzi_yoOCX3VostMkrOTqIEy_Rd5ML9DZVstH6y16j4yipVspJhx2yZWvL_XChG2j1BOsbCs1CBQc6ztVVVPo-68GNcVbbRH_MvFDmrgnTkwhtxo4fjbasZQhR62kcLuDVXkD61J68PBG2ZRSvHKPJzmqw82pLOlqTg1EEFTDFiJdfuV8uEnVCeRYvQFWVHhw9ojskvSvdiBUQO9txRz5TGY4n4LkJiwm98TEdQnsg1ilHKg136InnPaoxh_pJZi1ZpGffHMVP-ZWyJdECP7KQVCxy9P3gCWcoXwoEfr7D=w974-h313-no
https://lh3.googleusercontent.com/TxKMixjet9-UYZv3zgME47A2BjoY63yGQvq3YgEFLXSmPSRpWXNo1QusaoBiFOY__CVu4fI0_rudVxggLByZotzIiSMbYsQ4YVV7u5mHmpxzsc6W7CXxtlAqJxESOpjFZA4Ki9IZL-LUSG4_77KK2CLHvA0i6aeQo0RN_RH3IYnhGxKBh-Ht2514fLaE9-jX1jHLCUAIxoJjWJLVKBjrwKh41vUYv1g3Q3jxBbFUoDaMolxag5lRrMBX5tfDEz3Z9UM0lAxMiKRjeB9f0YcVJ72u4rq0Gfw0yJH5vZySBDDUYKfgm8R7s18jXZCKwIBY4fAQZN2MbJuB7_0Kxtj9sKx8GGRscXKvLAQz29WFkhcfCBLkQnMp-5EsNg4h4B6TaZJ79bWK_8AzDf3J0ZWoBR2s0vMfrDlbU0eerU1VfJcWMYbm091SGXzAOgeXfINgLn_bMXzMRaKjoysFcG5a2MS7DPWoWSKUKUaaqOBsoDjCSPTr7jNwNc-Y_3Qu9tsMVSumyTWHQLci-my0-db67dYncnlMKRmbUkd2GHejJD4p6qCRmJ2yeyl2ycJnLcc7Erq7ZQBCfh8kjV1SgL0aRp2BUeZB_r8GKDm38eglI8vTY3MRizpZDrkb4AyDxl1FWLlozfADwtSS-0n0Zp3OseRe=w500-h333-no https://lh3.googleusercontent.com/l3w-c0a3wia9-M7QE1bTh3xagHa9W0lW8dSKYgACT_H17q4ISXKq7aoMQaqgZ-wqwkfFN8ChTBUldXE37HHj7TsjweEQqYvDpLM1G2S7ZpV82Kc0zbhz2g_-Hcb0Id6BbkCfkuYf1m7w63cuKXP414sqG7WPeSHZ2uo6R5xp9ZNJpMnhkMwVEv6TANV1qqAYeS_iK_d2DEUoQQM3su0S4PTXxppVfoMPwujRLs6dYS3djXA-leNcl1fAM-rV9-7jVGptskNjKCe7G3BlNxJGvCoJJ75agVx9XMo1IsMiMQoQ6-NI3tyDnDghBOtUL_u7sc9QYjTrD_RVvcVOcgfS7Gq25w0B0oe2v_V8otT_511b6heP08B1ebwWA7HXlJHENl0iDNiskpcvP-xVhUw8N3PpZKsqMNPfDPPoLBB3j5BmE1FkNAaLn_NocZzgiNVcpLG4A7oPtzQ3utVoIlBGKeskspzSY5Y8yfudqIWOOOUd_iFA5ZoGsQs-PYN5n1ioNPKYjGvmmgobkIobg6THdHLltYbGFnd97RNidjmpDy3mMt_2Ydytyt1EFI4ct7t3i64FnyTk8DEg-_SdIL6dSOsecX3rDeDCyAr3SnSIUDN7cB77tVXd8knSE_oUWSRNBTiDcSB7YYXSl_K1Nnk_zVNf=w500-h333-no https://lh3.googleusercontent.com/tZdWJ4SXjgf5nWhSuJq6HJbgzJwkd61Vy8afbG0sjEqRvTDbyRcGEygtd3pmmfONZoKI1w54TY1Pi18a49vSlQp0a8CUOq1t-aQKZymEgBi4G9gFnBWfxbElgrzOpoJD0uI_KyIjLZ0lQQWlqqF5sDfrT3mp4kYvoqHCvbuzHt93HfpBvJwExJOjRc3X_0r7tTlBUYUPfC27Zmjnz9A6j3FjYISJkI0OVtYnZzpDSP6x64ysxudoo3AgadyLlNCacyOkHQqk6hLCmy74FXH-dw8G50kEHIpKEdVh9nzom18bA4K3rw6F7UocEwqA6JTCKJKBsIKU1NWHvffY0JesGGna-boh6ujMdRuh5hAyG-an-pnSxSDonYab76ebg00qYzqEHuvieYkmPdq2PYq2LgagjyJINFho27Uvrj_Z58EkEsb4M1s470CfkI9McJA_Sa65PtjRAbqLzZAygYkhHJogPU-dcMsOQpsKlg-ZwwHrJdEahQrtCSM3ToYitOmqxxmD6DYDTfW9C7rDzYiAcf01Z7bGnhJgFR_ShwPDHPFOOnkoMjXbf98S748Pjv2-tYDhutWBmgjw98zTd641X1ZAVxzViZFDWQz7WteEpjAhCg-0DGjDfVUU7Zou6Rp7SXifJXr2GwQbXWsNIDpH1VNO=w500-h333-no
บริษัท ศิรินเอสเตท จำกัด
100-100/1 ซอยทวีสุข สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02-261-2027 - 30, 02-261-3718-9


E-mail : [email protected]
Website :
http://www.sirinplace.com

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้