หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่ขาย Sales Representativeขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง Security Advisor (Sales representative)
รับผิดชอบตัวเลขการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นำเสนอสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงเครือข่ายธุรกิจข้าข้างเคียงเพื่อสร้างโอกาสทางการขายให้กับสินค้า บริการและให้ความสำคัญกับลูกค้า เพื่อให้ความสัมพันธ์อันดี และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย บริหารจัดการลูกค้า วางแผนการขาย ติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายที่รับผิดชอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

Sales Tasks
1. วางแผนการขายในแต่ละเดือน เพื่อบรรลุเป้าหมายการขายที่รับผิดชอบ
2. บริหารจัดการส่วนลดการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายให้เป็นไปตามนโนบายบริษัท
3. ติดตามประสานงานกับลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
4. นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มสถาปนิก บริษัทรับสร้างบ้านเพื่อสร้างการรับรู้ในสินค้า
5. บริหารจัดตารางการพบลูกค้าให้สอดคล้องกับยอดขายที่รับผิดชอบ
6. สรุป รวบรวมตัวเลขการขายนำเสนอให้กับหัวหน้างานรับทราบในที่ประชุมรายอาทิตย์
7. ติดตาม และแก้ปัญหา (ถ้ามี)
8. รายงาน แจ้งความคืบหน้าให้หัวหน้างานรับทราบทุกครั้งที่มีการมอบหมายงาน
9. จัดทำ รายละเอียดการสรุปหน้างานในกรณีที่มีการเข้าพบลูกค้า สถาปนิก หรือผู้รับเหมาเพื่อวางแผนการติดตั้งมาเจสเทค เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจลักษณะงานติดตั้งที่ตรงกัน และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
10. มีน้ำใจ ช่วยเหลือทีม ไม่เกี่ยงงาน

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 15,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้