หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

ผู้จัดการช่างขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
ควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชา ตั้งแต่การจัดช่างเข้าปฏิบัติงาน ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานทั้งคุณภาพและปริมาณ ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติการ ดูแลสิทธิประโยชน์ของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ออกแบบระบบ Security เช่น SOUND System , Access Control , Fire Alarm , CCTV , MATV รวมถึงแก้ไขข้อขัดข้อง ระบบงานใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบได้ ตามความสามารถ คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน สามารถลงมือปฏิบัติงานได้เหมือนช่างเทคนิคทั่วไปหรือดีกว่า โดยสถานที่ทำงานอาจอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด มีการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งลักษณะการทำงาน ยืนยันการเข้าปฏิบัติงานแก่ลูกค้า ควบคุมให้ประสิทธิภาพของงานเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บนความพึงพอใจของลูกค้า


Job Detail
-ออกแบบระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ
-ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติการ
-ควบคุมการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหน้าไซต์งานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
-ลงมือปฏิบัติงานหน้าไซต์งานเหมือนช่างเทคนิคทั่วไป
-ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
-คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน
-ประสานงานกับลูกค้าเพื่อสอบถาม ยืนยันการเข้าปฏิบัติงาน หรือแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน
-บันทึกการปฏิบัติงาน
-รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ทางออฟฟิศ หรือผู้บริหารระดับสูง
-ประสานงานกับออฟฟิศเพื่อรับงานหรือส่งบันทึกการปฏิบัติงาน และอื่นๆ
-ดูแลสิทธิประโยชน์ของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชา เช่น เบี้ยเลี้ยง โอที ให้เหมาะสมตามระเบียบบริษัทฯ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย
2.อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบ Security อย่างน้อย 5 ปี
4.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, สื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
6.มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมคนได้
7.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
8.มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความตั้งใจจริง
9.สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
10.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้