หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
- ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนกับหน่วยงานผลิต,จัดซื้อ,การตลาดและบัญชี
- ติดตาม ตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการผลิต
- จัดทำแผนการผลิตรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
- จัดเตรียมวัตถุดิบ ทางตรงและทางอ้อมให้พร้อม เพียงพอกับการผลิต
- นำเสนอแผนการผลิต ให้หน่วยงานอื่นๆรับทราบและเข้าใจ
- ประสานงานแจ้ง-ปรับเปลี่ยนแผนการผลิต-การบรรจุ ให้ทันปัจจุบันและสอดคล้องกับการขาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย – หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม,วิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์,บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในงานวางแผน งานผลิต ปุ๋ยเคมีหรือเคมีเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และความสามารถเชิงวิเคราะห์
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
- ใช้Note Bookในการทำงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศคติที่ดี และรักการเรียนรู้

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยา


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้