หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

วิศวกรโยธา (ด่วนมาก)ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
ควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล วางแผน ประสานงาน และควบคุมในภาพรวมโครงการงานก่อสร้าง รวมทั้งเร่งรัดติดตามเพื่อให้โครงการเสร็จทันตามแผนเวลาที่กำหนด กำกับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประเมินความเสี่ยง และแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามแผน ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร
-เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
-ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
-ประสบการณ์ทำงานโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี
-ทำรายการคำนวณได้
-ถอดแบบประเมินราคาได้
-Auto cad Skecthup ได้ดี
-ทำ Payment ได้
-มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการของผู้รับเหมา
-มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
-สามารถใช้ Computer ได้
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
- สามารถไปต่างจังหวัด (บางครั้ง)

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 18,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้