บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี 2532 และได้พัฒนามาตรฐานการทำงานด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบพ่นสี สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จนได้รับความเชื่อถือจากทั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 1016 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-3839300-20FAX : 02-3834488 
-l MAP l-
.
E-mail : info@asia-offset.com
Website : http://www.jaroonrat.com


เจ้าหน้าที่สรรหา/เจ้าหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำลำลูกกา )


             บริษัทจรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการชุบสี EDP ได้รับISO9001 : 2002 และ ISO/ TS 16940 ทางบริษัทต้องการรับสัมครเพื่อนร่วมงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี  ขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

5. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้าง

6. สามารถเดินทางมาปฎิบัตงานได้สะดวก หรือมีที่พักอยู่บริเวณ อ. ลำลูกกา


Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
งานสรรหาว่าจ้าง , คัดเลือก , สัมภาษณ์ , สำรวจความต้องการด้านบุคคลากรของแต่ละหน่วยงาน
Salary : Not specify
Need : 2 Positions
Location : Patumthani

Bookmark and Share

 More Jobs...
 โฟร์แมน/หัวหน้าแผนกผลิต/ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ลำลูกกา คลอง 5 และ ชลบุรี)
 Web Developer ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ประจำสาขาถนนรางน้ำ)
 เลขานุการผู้บริหาร (ชาวญี่ปุ่น )บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(บางนา)
 หัวหน้าแผนกคลังสินค้า บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ช่างประจำเครื่องจักร บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บางนา)
 โปรแกรมเมอร์ ( ลำลูกกา คลอง 5 และ ชลบุรี)
 HR พนักงานบุคคล จบงานด้านบุคคล ใช้ word excel คล่อง(อนุสาวรีย์ชัย)
 Internal Audit ทำสถิติตรวจสอบคุณภาพควบคุมภายใน(อนุสาวรีย์กรุงเทพฯ)
 ผู้จัดการโรงพิมพ์ (อนุเสาวรีย์ชัย)
 ช่างเทคนิค บริษัท จรูญรัตน์ โครมเพลทติ้งไลท์ จำกัด(ลำลูกกา)
 พนักงานขายงานสิ่งพิมพ์(อนุสาวรีย์ชัย กรุงเทพฯ)
 พนักงานส่งเอกสาร ( ลำลูกกา คลอง5 )
 พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่สาทร
 Programmer ประจำสำนักงาน
 ช่างประจำเครื่องตัดกระดาษ (โรงพิมพ์) รับสมัครด่วน
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจำบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บางนา)
 วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า (พูดภาษากัมพูชาได้) บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง บางนา
 ช่างซ่อมบำรุง ประจำลำลูกกา
 พนักงานขับรถ ( จัดซื้อ ) ประจำลำลูกกา
 พนักงานบัญชี บริษัทจรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ( ลำลูกกา )
 เจ้าหน้าที่สโตร์จัดซื้อ บริษัทจรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ( ลำลูกกา )
 เจ้าหน้าทีธุรการ บริษัทจรูญรัตน์โปรดักส์ จำกัด ( ลำลูกกา )
 เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อการอบรม (ประจำลำลูกกา )
 พนักงาน Store(ประจำบางนา) ด่วน
 เลขานุการ (ประจำสาขารางน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ (Art Director) สาขาขาอนุเสาวรีย์ชัย
 หนักงานออกแบบ (graphic design) ประจำสาขาอนุเสาวรีย์ชัย
 เลขานุการ (ประจำโครงการกรุงธนเมืองแก้ว ตรงข้ามตั้งฮั่วเส็งธนบุรี)
 Maketing Manager ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(สาขาอนุสาวรีย์กรุงเทพฯ)
 Secretary พนักงานเลขานุการสำนักงาน (อนุเสาวรีย์ชัย)
 Editorial Staff กองบรรณาธิการหนังสือ (สาขาอนุเสาวรีย์ รางน้ำ)
 ช่างซ่อมบำรุง ประจำบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บางนา)
 พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บางนา)ด่วน
 พนักงานขับรถรับ -ส่งพนักงาน (บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำก ) บางนา
 ช่างเชือมประกอบ บริษัทจรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บางนา)
 วิศวกรไฟฟ้าประจำบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง บางนา ถ.ลาซาล ด่วนมาก
 ช่างไฟฟ้าประจำบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง บางนา ถ.ลาซาล(ด่วน)
 เจ้าหน้าที่ D&R (รับ-ส่ง ของ) ประจำบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง (บางนา)
 วิศวกรเครื่องกล ประจำบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บางนา)ด่วนมาก
 ช่างติดตั้ง (ประจำบางนา)
 ผู้ช่วยช่างพิมพ์ รับสมัครด่วน(อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ)
 พนักงานทั่วไป (ชาย) จำนวนมาก(ประจำที่บางนา)
 ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา (จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง) สาขาบางนา ด่วนมาก
 วิศวกรงานเชื่อม บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท จรูญรัตน์ โครมเพลทติ้ง ไลท์ (ลำลูกกา)
 พนักงานบัญชี. หัวหน้าฝ่ายบัญชี รับจำนวนมาก บจก.จรูญรัตน์ โปรดักส์ สำนักงานสาทร ถ.จันทน์ ไปทำงานที่ ชลบุรี ด่วน
 Sale Engineer ประจำบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บางนา)ด่วน
 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ บางนา (ด่วน)
 ช่างไฟฟ้า ซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ (ประจำบางนา)
 ช่างเชื่อม, ช่างท่อดักท์ (Duct) และ พนักงานทั่วไป จำนวนมาก (บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) บางนา
  ช่างซ่อมบำรุง, ช่างแอร์ จำนวน 3 อัตรา (บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) บางนา(ด่วน)
 พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต บริษัท จรูญรัตน์ โครมเพลทติ้ง ไลท์ (ลำลูกกา)
 ช่างเชื่อม ( ลำลูกกาคลอง 5)
 ช่างไฟฟ้า ( ประจำลำลุกกา )