UOB Banking  


  United Oversea Bank
191 แขวงสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel : 02-3434242, Fax : 02-3434261
E-mail : openhouse@uob.co.th


รับสมัครด่วน!!! เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Personal Banker)


Job Description

 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารที่เหมาะสมกับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การรักษากลุ่มลูกค้าและการขยายฐานลูกค้าและธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สาขากำหนด
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • แสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น รักษาฐานลูกค้าเก่ารวมทั้งรับผิดชอบ Sales Target ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา/Area Manager
 • จัดกิจกรรมการขายทั้งในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา
 • จัดทำรายงานผลการขาย สถานะลูกค้า ทั้งรายเก่าและรายใหม่เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน
 • ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่นการรับชำระสินเชื่อและค่าบริการต่างๆ การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาให้เป็นไปตาม
 • ระบบของธนาคาร รวมทั้งการให้บริการอื่นๆของธนาคาร เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เป็นต้น


Requirements :-

 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน, การธนาคาร หรือการลงทุน และผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงิน อย่าง น้อย 1 – 2 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ รักงานบริการ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีใบอนุญาตผู้ ติดต่ อผู้ลงทุน ใบอนุ ญาตตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย จะได้รั บการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 

Interested candidates please directly filling in the application to the UOB website or send resume to personalbanker@uob.co.th, doungkamon.pal@uob.co.th

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
Human Resources Sector


191 South Sathon Road, Sathon, Bangkok 10120
Tel: 02-343-4222 Fax: 02-285-1599

Human Resource Tel. 02-343-4222 Fax 02-285-1599
For further Information about UOB Thai and career opportunities
Please visit our website at
www.uob.co.th


Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารที่เหมาะสมกับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การรักษากลุ่มลูกค้าและการขยายฐานลูกค้าและธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สาขากำหนด

ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น รักษาฐานลูกค้าเก่ารวมทั้งรับผิดชอบ Sales Target ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา/Area Manager

จัดกิจกรรมการขายทั้งในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา

จัดทำรายงานผลการขาย สถานะลูกค้า ทั้งรายเก่าและรายใหม่เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน

ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การรับชำระสินเชื่อและค่าบริการต่างๆ การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาให้เป็นไปตามระบบของธนาคาร รวมทั้งการให้บริการอื่นๆของธนาคาร เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เป็นต้น

Salary : Not specify
Need : Many
Location : Bangkok

Bookmark and Share

 More Jobs...
 Security Process and Assurance - 2 positions (Manager and AVP)
 Balance Sheet Risk Management (Liquidity Risk) – Senior Officer
 Business Insurance Product & Sales Management
 Process Improvement
 Relationship Manager - Financial Institutions (AVP - VP)
 CPPM Manager-VP (Credit Policy and Portfolio Management)
 Head Of Shared Infrastructure Services ,SVP
 Leasing Operations Officer
 Group Leader of Mortgage Sales Team
 Privilege Banking Sales- Relationship Manager
 SME Debt Restructuring (Officer to Manager)
 Manager, Credit Assurance (Commercial Banking)
 IT Procurement & Contract Management (Manager – AVP)
 Deposit Sales – Business Banking
 Senior Officer, Risk Management and Credit Administration
 Compliance Review and Testing Team Leader - VP
 Officer – Senior Officer / Insurance Processing
 Compliance (Senior Officer / Manager)
 Financial Reporting &Tax Advisory (Manager –AVP)
 Market Risk Management – Officer - Manager
 Marketing Communication (Manager - AVP)
 Officer – Manager, Credit Assurance and Anti-Money Laundering
 Operational Risk, Vice President
 Officer – Manager, Client Service Support (Transaction Banking)
 Campaign Manager
 Risk Management & Mitigation Manager Team Leader
 Derivatives Sales and Marketing Officer
 AVP, Business Management Support (Global Markets)
 FX Sales Manager
 Relationship Manager of Corporate Debt Restructuring, Officer – Manager
 Cash Management Sales
 Internal Auditor - IT (Manager)
 Internal Auditor
 Deposit Product Manager - Business Banking (Manager – AVP)
 ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ พื้นที่: กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เชียงใหม่, ชลบุรี, หาดใหญ่, นครราชสีมา และ ขอนแก่น
 Call Agent (English Skilled)
 Credit Card Financial Processing Officer
 Compliance Manager ( Transaction Surveillance Unit )
 Retail Customer & Payroll Strategy, Manager
 Head of Customer Advocacy and Service Quality
 Customer Service Operator ( Temp )
 Business Analyst (Business Banking)
 Trade Operations Staff (Import Team)
 VP, Product Development – Product Sales Specialist (Factoring / Commercial Banking)
 Channel Operation Center - Customer Information Services Officer
 Retail Loan Operations Manager (หน่วยงาน นิติกรรมสัญญา)
 Acquisition & Channel support, Manager
 Regulatory Assurance Manager
 Management Associate (MA) Programme
 Letter of Offer Manger – Middle Office
 Security Access Management Head / AVP
 Centralised Financial Spreading
 Credit Bureau Management
 ผู้จัดการส่วนประเมินหลักประกัน Appraisals Manager
 Manager - Market Research (Portfolio Management Unit and Support)
 Bidding Manager
 Team Head of Credit Assurance and Anti-Money Laundering (Commercial Banking)
 Core Market Strategy Manager
 Senior Officer - AVP – Credit Review Department
 Finance Operations & Control (Senior Officer – Manager)
 System Management Officer
 Appraisal Officer ( เจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์ )
 Head of Industry Group (Commercial Banking)
 Corporate Wealth Management
 Remittance Staff
 Treasury Fix income Operations Officer
 Relationship Manager - Financial Institutions (AVP)
 Relationship Managers - Corporate Banking
 Relationship Managers ( Commercial Banking )
 Team Leader of Relationship Manager ( Commercial Banking )
 Cash Management Sales
 Business Implementation (Cash Management) MGR / AVP
 Officer, FX Sales for Business Banking (SME) – Global Markets
 Business Analyst &Project Management
 AVP, FX Sales for Business Banking (SME) – Global Markets
 Officer, FX Sales for Business Banking (SME) - Global Markets
 TDR Business Banking Manager
 Cash Management Operations (Senior Officer – Manager)
 Senior Officer - AVP – Credit Review Department
 Operations Officer – Manager, Special Asset Management
 Facilities and Internal Event Coordinator
 Cash Management Operations
 SME Business Engagement (Inbound - Outbound Call) – Team Leader
 SME Debt Restructuring (Officer to Manager)
 Insurance Processing Officer
 Factoring Credit Analyst – Product Sales Specialist (Commercial Banking)
 Relationship Manager - Business Banking Center
 Risk Management and Credit Administration, Senior Officer
 Targeted Control Reviews, AVP-VP
 IT Procurement & Contract Management
 Officer – Senior Officer of Sales & Marketing – Derivatives (UOB Bullion & Futures (Thai) Co Ltd)
 Executive Secretary & Project Coordinator
 Data management Specialist
 Loan Verification Officer
 Security Access Management / Senior officer or Manager
 Call Center (Temp)
 Provisioning and Classification Department ,Senior Officer-Manager
 Data management specialist (Manager - AVP)
 Global Business Development (Manager - AVP)
 IT Business Solution
 Investment consultant
 Security Access Management / AVP
 IT Change Control Manager
 Relationship Manager - Business Banking Center
 Market Risk Control (Treasury Middle Office) – Officer / Senior Officer
 นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายกำกับธุรกิจ ระยะเวลา เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2557
 Operational Risk, Assistant Vice President
 Cash Management Operations Senior Officer / Manager
 VP Relationship Manager-Financial Institutions (Global Markets)
 Head of Information Security & Business Continuity Management ,SVP
 Factoring Operations Officer-Manager
 Head of Purchasing
 Credit MIS Manager / AVP
 หัวหน้าทีมส่งเสริมการขายสินเชื่อเคหะ (Mortgage Sales Manager) จำนวน 3 อัตรา (กรุงเทพฯ ภาคอีสาน และภาคใต้)
 Business Banking FX Sales Officer
 Wealth Service & Corporate Communication Department,
 Application Developer
 Treasury & Capital Market Operations Staff
 Property Administration Team / Lease & agreement management (Manager - AVP)
 Officer – AVP, Credit Analyst (Commercial Banking)
 Targeted Control Reviews AVP/VP
 Product Development Manager – Product Sales Specialist (Commercial Banking)
 Business Banking Analytics (VP)
 Customer Advocacy and Service Quality (VP)
 Investment Product Management
 Secretary & Marketing Coordinator
 Senior Officer - Manager – Credit Review
 Card Operations
 Centralised Financials Spreading Manager (Middle Office / Commercial Banking)
 Non-Life Product Management
 Credit Risk Modeling
 Manager – AVP / Insurance Processing
 Officer -Senior Officer / Loan Processing
 Payment & Tax (Manager – Senior Officer)
 Shared Infrastructure Services, SVP
 Loan Processing, Officer
 Head Of System Network Infrastructures ,VP
 Call Center English Skilled
 Vice President, Head of Marketing / MIS / Datamart (Transaction Banking)
 Card Usage Manager
 Loan & Insurance Processing Officer
 Senior Vice President, Foreign Direct Investment Advisory (Commercial Banking)
 Senoir Vice President, Foreign Direct Investment Advisory (Commercial Banking)
 Business Banking – Sales Management
 Business Finance (Manager - AVP)
 Demand Management – Finance, Officer
 Compliance, Review and Testing (Senior Officer - Officer)
 Head of BB Sales & Dist.
 Deposit Product Manager - Business Banking
 Head of Credit Analyst (Corporate Banking)
 AVP, Credit Administration (Loan Operation)
 Loan Administration Manager
 Head of Product Management (Business Banking)
 Head of Portfolio Management (Business Banking)
 Head of Business Banking Sales & Distribution
 Insurance Processing Manager
 Sales Management Officer
 Sales Specialist - Leasing
 Security Surveillance & Incident Management
 Insights and Initiatives Portfolio Manager
 Demand Manager (Business Analyst)
 IT Business (SSM,Call Center & EAI)
 Senior Officer - Manager – Provisioning and Classification Department
 Risk Management & Mitigation Manager
 Manager – AVP, Middle Market Evaluation, Credit Evaluation
 Regulatory Assurance Manager
 Budget & Infrastructure Management (Manager)
 Privilege Banking Relationship Manager
 VP_Middle Office, Business Banking
 Relationship Manager – Business Banking Center (Bangkok & Boundary)
 Head Of System Network Infrastructures ,VP
 Wealth Planner – Private and Institution, Officer/Manager/AVP/VP
 Shared Infrastructure Services, SVP
 ID & Resource Management (Officer)
 Relationship Manager of Corporate Debt Restructuring, Officer – Senior Manager
 Operational Risk, Manager - AVP
 VP- Middle Office, Business Banking
 Credit MIS Assistant Manager/Manager
 Team Leader of Relationship Manager
 Middle Market Credit Evaluation, Senior Officer – AVP
 Manager - AVP of Corporate Credit Evaluation, Credit Evaluation
 Credit MIS Manager
 Internal Audit MIS, Manager
 Accounting Staff
 Business Banking Trade Service Specialist
 Treasury Operations Officer
 Call Center System Support Officer / Senior Officer
 Officer – AVP, Credit Analyst (Commercial Banking)
 Purchasing (Manager - AVP)
 Call Agent (English Skill)
 Relationship Managers - Corporate / Commercial Banking
 รับสมัครด่วน!!! ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Personal Panking Associate)
 รับสมัครด่วน!!! เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินเชื่อเคหะ (Mortgage Specialist) จำนวนหลายอัตรา (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
 พนักงานติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ (Collection)
 Customer Service Officer – Manager, Commercial Banking Support
 Cyber Customer Service Officer
 เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Teller, Customer Service Officer
 Relationship Manager - Financial Institutions
 เจ้าหน้าที่ดูแลกระบวนการบังคับคดี
 MIS & Business Support, Manager – AVP
 Head of Trading (Global Markets)
 พนักงานติดตามทวงถามหนี้ยอดค้างชำระเบี้ยประกันอัคคีภัย ทางโทรศัพท์ (Collector)
 หัวหน้าตัวแทนและเจ้าหน้าที่ตัวแทนส่งเสริมการขายบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 Legal Admin
 Head of Property Service & Maintenance
 IT Helpdesk Officer
 IT Desktop Lan & Cabling Manager
 Internal Auditor
 Import and Export staffs
 Appraisal Officer
 Relationship Managers ( Corporate Banking , Commercial Banking )
 ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ พื้นที่: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ระยอง, ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
 Card Operation Staff
 Graphic Designer, Communication & Engagement
 Chargeback & Account Services
 Officer, Centralised Financial Spreading (Middle Office / Commercial Banking)
 Collection Support
 Event & Marketing Manager
 Business Development (Wealth Products)
 Product Support - Officer
 Purchasing (SO - Manager)
 Business Banking Team Leader - Business Banking Center
 Administration for Operational Risk Management Division, Senior Officer - Manager
 Risk Management and Credit Administration, Officer
 IT Database Management
 Guarantee Staff
 Bancassurance Product & Sales Manager
 Assistance Branch Manager (Services) (กรุงเทพและชลบุรี)
 Loan Verification Officer
 Customer Service Officer – Financial Institutions
 Business Banking – Product Management
 Customer Acquisition Relationship Manager
 Call Center English Skilled
 Relationship Manager - Business Banking Center
 Cardlink System (Credit Card Maintenance )
 Assistance Branch Manager (Services) (กรุงเทพและชลบุรี)
 Remittance Customer Services
 Cash Management Operation Officer
 Collections Staff
 MIS & Strategy Officer
 Business Banking Manager (BKK and UPC)
 IT & Business Analyst (Hub System) (Manager)
 IT (Business Technical Solution) (Manager)
 Assistance Branch Manager (Services)
 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อบ้าน
 Call Agent (English Skill)
 Cash Management Operation Officer
 VP - RM Team Leader, Business Center - Chiangmai
 Call Agent English Skilled
 Administration Staff
 Business Intelligence Specialist
 System Management Staff / Officer
 พนักงานคีย์ข้อมูล สัญญาจ้างชั่วคราว
 Financial Reporting and Controls (Manager)