วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เราเป็นผู้นำในการเปิดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคี ในระดับ ปวช.และ ปวส.ภายใต้หลัก Work-Base Learning และเป็นวิทยาลัยฯในสังกัดกลุ่มบริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความเป็นผู้นำใหม่ มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าเปลี่ยนแปลง คิดบวกและสร้างสรร “เพื่อร่วมสร้างเยาวชน สังคม และประเทศชาติในด้านการศึกษา”เป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานและโครงการต่างๆของวิทยาลัยฯ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆจำนวน 20 ศูนย์การเรียน ทั่วประเทศ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
20/29 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
02-835-2552,  โทรสาร 02-952-7071

E-mail : hrptc2552@gmail.com


ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ขอนแก่น


  •  เพศ ชาย / หญิง
  •  อายุ 23-35 ปี
  •  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  •  มีวุฒิใบประกอบวิชาชีพครู
  •  มีประสบการณ์ทางด้านการสอน 2 ปี ขึ้นไป
  •  มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดขอนแก่น

Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ดูแลให้คำปรึกษา นักเรียนระดับ ปวช.1-3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ศูนย์การเรียน-ขอนแก่น
Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Kornkaen

Bookmark and Share

 More Jobs...
 ครูประจำศูนย์การเรียน ภูมิภาค (ประจำศูนย์การเรียนหาดใหญ่) ด่วน
 ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ (ด่วน)
 ครูประจำศูนย์การเรียน - สำโรง
 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
 ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก)
 ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี
 พนักงาน Parttime
 เ้จ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ด่วน)
 ครูประจำศูนย์การเรียนกรุงเทพฯ-จรัญสนิทวงศ์
 เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบริษัท ในเครือ CP ALL)
 เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนงานและกลยุทธ์
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา