บริษัท สยามเคมีคัลโลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทขนส่งและบริการ, ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, จัดเก็บสินค้า, จัดการบริการระบบคลังสินค้า, ฯลฯ

We, Siam Chemical Logistics Co., Ltd. is a subsidiary company of Mitsubishi Chemical Logistics Corporation and Yuzen. Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
Are now looking for :

 
  บริษัท สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 13 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330(สำนักงานใหญ่)
Tel : 022545501
FAX : 022545503

******************************************
Leam Chabang Warehouse:
22/1 Moo10,Nhongkham,Sriracha,Chonburi 20280
Tel:082-250-4718
Fax:038-296-6104

 

...............รับสมัครด่วน!......................


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( HR.Staff )


  • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • อายุ 21 - 26 ปี
  • เพศ ชาย  /  หญิง
  • สามารถทำงานประจำที่ ศรีราชา ได้
  • มีความอดทน และขยันทำงาน และ ละเอียดรอบครอบ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 


Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- การสรรหาบุคคลากร
- อบรมพนักงาน
- ควบคุมอัตราการมาทำงาน ( ขาด,ลา,มาสาย ) ของพนักงาน
- ทำรายงานการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Salary : 11,000 - 13,000 ฿
Need : 2 Positions
Location : Cholburi

Bookmark and Share

 More Jobs...
 Assistant Manager (นิคม ฯ อีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง)
 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานในนิคมเวลโกรว์)
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จ.ป.)
 พนักงานฝ่ายผลิต ( Production Operators)
 Tally (พนักงานเช็คสินค้าในคลัง) สาขา นิคม ฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
 เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกว์ มีที่พักให้)
 หัวหน้างานคลังสินค้า( Warehouse Supervisor ) ปฏิบัติงานที่อุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง
 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ(ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ดระยอง)
 Assembly Operation Manager (Sriracha, Chonburi)
 Chief HR Officer ปฏิบัติงานที่ศรีราชา
 Tally (พนักงานเช็คสินค้าในคลัง) นิคมฯ เวลโกร์
 พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น