บริษัท น้ามันมะพร้าวโคโคเน่ จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าต่างๆเกี่ยวกับมะพร้าวและสินค้าความงามในประเทศและต่างประเทศ  บริษัท โคโคเน่น้ำมันมะพร้าว จำกัด
111/244 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ แจ้งวัฒนะ 19 ต.ปากเกร็ด อ.บางพูด จ.นนทบุรี 10210
Tel : 085-6000795
.
E-mail : krisadachaba@gmail.com
Website : http://www.koconaecoconutoil.com


ผู้ช่วยประสานงานบัญชี


-เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การบัญชี/
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ,Excel,Express
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้านตัวเลขบัญชี
- มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความละเอียดใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 ติดต่อ คุณ กฤษดา 085-6000795


Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
-ออกใบกำกับภาษี
-ออกรายงานการขาย
-บันทึกรายงานการบัญชี
-ทำสรุปยอดขาย
-ติดตามประสานงานกับคู่ค้า

Salary : 9,000 - 11,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Nonthaburi

Bookmark and Share