บริษัท น้ามันมะพร้าวโคโคเน่ จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าต่างๆเกี่ยวกับมะพร้าวและสินค้าความงามในประเทศและต่างประเทศ  บริษัท โคโคเน่น้ำมันมะพร้าว จำกัด
111/244 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ แจ้งวัฒนะ 19 ต.ปากเกร็ด อ.บางพูด จ.นนทบุรี 10210
Tel : 085-6000795
.
E-mail : krisadachaba@gmail.com
Website : http://www.koconaecoconutoil.com


เจ้าหน้าที่บัญชี


วุฒิการศึกษาระัดับ ปริญญาตรี เพศ หญิง
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างนัอย 5 ปี

จัดทำบัญชีรับ-จ่าย, จัดทำรายงายภาษี, บันทึกรายการ, ปรับปรุงเพื่อปิดงบการเงิน, วางระบบเงินสดย่อย ฯลฯ

สามารถ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00


Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
จัดทำบัญชีรับ-จ่าย, จัดทำรายงายภาษี, บันทึกรายการ, ปรับปรุงเพื่อปิดงบการเงิน, วางระบบเงินสดย่อย ฯลฯ
Salary : 15,000 - 20,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Nonthaburi

Bookmark and Share

 More Jobs...
 พนักงานบรรจุภัณท์