ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก สี่แยกรัชโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


Teller Trainee Walk-in Interview 3 สิงหาคม 2556


Teller Trainee Walk-in Interview รับสมัคร สัมภาษณ์และทราบผลทันที ตำแหน่ง พนักงานธนกิจฝึกหัด (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องก้าวใหม่ ชั้น 3 SCB Plaza East
 

หน้าที่งาน

บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขาพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร

 

คุณสมบัติ

         วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร

         อายุไม่เกิน 26 ปี

         มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินและรักงานบริการลูกค้า

         สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

         สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน 7 วันได้ (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)

  ** หมายเหตุหากสามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ถนนชิดลม เพชรบุรีตัดใหม่ และ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ                                                                   

  SCB Career: โทร 0-2544-3644, 0-2544 4067, 0-2544-5649 และ 0-2544-1597

  Email: rbgrecruit@scb.co.th


Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขาพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร
Salary : Not specify
Need : Not specify
Location : Bangkok

Bookmark and Share

 More Jobs...
 Walk­in Interview เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน – Collector (พนักงานประจํา) (เปดรับในระหวางวันพุธที่20 – วันศุกรที่22 สิงหาคม 2557)
 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ประจํา Booth ในเมือง และ สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย ประจําสาขาในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี
 เจ้าหน้าที่บริหารงานของกลาง จำนวน 2 อัตรา
 Executive Secretary & Authority Signature
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนและบริหารศูนย์การเรียนรู้ - ส่วนงานห้องสมุด
 Walk in Interview เจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธรายยอย วันที่15สิงหาคม 2557
 ตําแหน่งพนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ชลบุรี บางแสน บางพระ ศรีราชา ระยอง จันทบุรี ตราด
 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (โซนพื้นที่บางบัวทอง)
 BBG OPEN HOUSE/WALK-IN INTERVIEW Wealth Relationship Manager
 BBG OPEN HOUSE/WALK-IN INTERVIEW SME Relationship Manager
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจําสาขา ในเขตจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ปราจีนบุรี
 ที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee) ประจําสาขาทั่วประเทศ
 Walk­in Interview  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector) (วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ 2557 ­ สัมภาษณและทราบผลทันที)
 Walk in interview Financial Consultant September 28, 2013 (9 am – 4 am)
 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย ( ระยอง , นิคมอุตสาหกรรมตะนคร )
 Walk-In Interview พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนกรุงเทพและภูมิภาค ประจำสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่ในเมือง (Downtown)
 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย Walk-in Interview
 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย ( นครสวรรค์ , อุดรธานี )
 Walk-in Interview เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย 7 สิงหาคม 2556
 Wealth Relationship Manager
 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบริการ สังกัดศูนย์บริการลูกค้า
 ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มเครือข่ายธุรกิจหลัก 2
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์
 MIS Staff
 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 SSME - Specialist
 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อบ้าน, รถยนต์, บัตรเครดิต
 Secretary
 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
 Product officer
 Senior Product officer
 เจ้าหน้าที่ทีมพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการขาย (Admin QC) หน่วยงานการตลาดสินเชื่อรถยนต์
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย
 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ฉะเชิงเทรา)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ชลบุรี)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ระยอง)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (สมุทรสาคร)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (เพชรบุรี)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (แพร่)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (สุพรรณบุรี)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (กำแพงเพชร)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภูเก็ต)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (พังงา)
 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (กระบี่)
 เลขานุการ
 ผู้จัดการทีมวางแผนเครือข่าย
 เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ประกันทางโทรศัพท์
 ผู้จัดการทีมวางแผนและจัดตารางงาน (Scheduling and Planning, Team Manager)
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน ศูนย์บริการลูกค้า
 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
 ผู้จัดการทีม บริหารธุรกิจ MCMC - ลูกค้าใหม่ (กรุงเทพฯ 2 อัตรา เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎ์ธานี ภูเก็ต ชลบุรี จังหวัดละ1 อัตรา
 ผู้จัดการทีมส่งเสริมการตลาดสินเชื่อรถยนต์
 เจ้าหน้าที่บริหารและวัดผลการตลาด สินเชื่อรถยนต์
 Teller Trainee ภาคใต้ (สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สตูล)
 Telesales Insurance Trainer
 Support Officer, Bancassurance Telesales
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) – กรุงเทพฯ:สะดวกในการเดินทางปฏิบัติงาน(โซนรถไฟฟ้า BTS ทุกเขตพื้นที่)
 ผู้จัดการสาขา (เขตพื้นที่ที่ธนาคารเปิดสาขาใหม่)
 ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย SSME ภาคตะวันออก
 ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย SSME กรุงเทพมหานคร
 ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย SSME ภาคใต้
 รับสมัครด่วน-เจ้าหน้าทีี่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 รับสมัครด่วน-เจ้าหน้าทีี่บริการการเงินบุคคล
 รับสมัครด่วน-เจ้าหน้าทีี่สินเชื่อธุรกิจรายย่อย - SSME
 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) เขตสนามบินน้ำ (ลาดหลุมแก้ว,เมืองทอง,บัวขวัญ,คาร์ฟูร์ แจ้งวัฒนะ,ปทุมธานี,สะพานพระนั่งเกล้า,บางบัวทอง,รัตนาธิเบศร์
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) เชตราชพฤกษ์ บางบัวทอง รัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ ศาลายา พุทธมณฑล
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) เขตสยามสแควร์ อนุสาวรีย์ สีลม สยาม ราชเทวี หัวเฉียว ยศเส รองเมือง บรรทัดทอง ศรีวรจักร
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่กทม. (ฝั่งพระนคร)
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่ภาคใต้
 รับสมัครด่วน - พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาภาคเหนือ (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา)
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี)
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่ภาคกลาง
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่จังหวัดในปริมณฑล
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในเขตพื้นที่กทม.(ฝั่งธนบุรี)
 เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์อาวุโส
 ผู้จัดการทีมขายทางโทรศัพท์ My Car My Cash
 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใช้แล้ว) - ทั่วประเทศ
 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใหม่) - ทั่วประเทศ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภาคใต้)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภาคตะวันออก)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (กรุงเทพและปริมณฑล)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภาคกลาง)
 จนท./ผจก.ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภาคตะวันออกเฉียงหนือ)
 จนท./ผจก.ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภาคกลางตอนบน)
 จนท./ผจก.ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (ภาคเหนือ)
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) กทม.
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย / ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย ( ประชาชื่น , บางบัวทอง , สมุทรปราการ )
 เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ - วางแผนการเงินลูกค้าบุคคล Walk-in Interview วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
 Financial Advisor Trainee Walk-in Interview
 Walk­in Interview  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหน้ีสิน – Collector (พนักงานประจำ) (เปิดรับในระหว่างวันพุธที่ 23 เมษายน – วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557)
 ตำแหน่งพนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) Walk-In Interview
 เจ้าหน้าที่บริหารงานเคลมประกัน
 SSME - Specialist
 BA Product management
 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจําสาขาภาคใต้ ในเขตจังหวัด ระนอง ชุมพร สงขลา และ ภูเก็ต
 ที่ปรึกษาทางด้านการเงินฝึกหัด
 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ)
 ที่ปรึกษาทางด้านการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee) - เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 เจ้าหน้าที่ Call Center Agent **สัมภาษณ์ และ ทราบผลทันที** ณ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ (อาคารแจ้งวัฒนะ)
 Beyond Exclusive Assistance
 ตำแหน่งงาน Teller Trainee (พนักงานธนกิจฝึกหัด) ด่วน!!! ประจำเขตพื้นที่พัทยา นาเกลือ จอมเทียน แหลมฉบัง สัตหีบ
 SME Relationship Manager BBG OPEN HOUSE/WALK-IN INTERVIEW Saturday, August 30, 2014
 Wealth Relationship Manager BBG OPEN HOUSE/WALK-IN INTERVIEW Saturday, August 30, 2014